Archive

Archive for January, 2011

Vegetarmat=bedre-klima-og-bedre-helse!

January 31, 2011 Leave a comment

Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren [1]. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett.

Samtidig har det å spise vegetarmat vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [2-3]. I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet.

Dessverre er vegetarmat for lite tilgjengelig blant annet i kantiner og offentlig matlevering, noe som igjen gjør det vanskeligere å velge mat som har stor betydning for klimaet og helse.

Vi er en gruppe som har fremmet et innbyggerinitiativ til Bergen kommune for å gjøre vegetarmat bedre tilgjengelig – slik at alle kantiner og matleverandører som skal få offentlig støtte også må tilby et godt vegetarisk alternativ. Les gjerne mer om forslaget på denne linken.

For å få dette til med et bedre klima og sunnere helse som resultat, kan alle som ønsker å støtte opp under forslaget signere på den digitale linken nedenfor:

http://einitiativ.hive.no/bergen/

Forslagsstillere:

Lars Thore Fadnes, Petter Espeland, Sondre Båtstrand, Tor Øyvind Westbye, Mia Ørsahl, Jorunn Sørdal, Øystein Bønes, Robert Glastad, Sunniva Kambestad, Tonny Kekken og Aslaug Moi Frøysnes

Categories: Uncategorized Tags: , ,

Klimabloggen=kunnskap&engasjement!

January 31, 2011 Leave a comment

Første å få en bedre verden og en bærekraftig framtid, trenger vi kunnskap om hvordan situasjonen er idag og hva som kan gjøres. Med kunnskap kan veien gå videre til å spre engasjement.

‘Forandring starter fra innsiden’

Dette er bakgrunnen for klimabloggen klimablogg.fadnes.net/

Hvorfor ikke ta en titt på klimabloggen idag?

Categories: Uncategorized Tags:

Mindre kjøtt gir bedre helse

January 31, 2011 4 comments

Helsedirektoratet lanserte idag nye anbefalinger og sier nå klart og tydelig at det er uheldig med stort kjøttinntak. De nye anbefalingene vektlegger at man ikke bør spise mer enn 500 g rødt kjøtt per uke. Nordmenn flest spiser langt over dette, med svært uheldig konsekvens både med tanke på hjerte-og kar-sykdom, diabetes, enkelte kreftsykdommer og fedme. Å spise vegetarkost derimot har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, med blant annet ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom.

Ikke bare helsa vår har godt av mindre kjøtt. Også klimaet vil bedres dersom vi senker kjøttforbruket. Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett.

Å spise vegetarmat og mindre kjøtt vil altså redusere utslipp av klimagasser og frigjøre dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet.

Ønsker du å starte et sunnere liv, hvorfor ikke lære mer om vegetarmat? Nettsidene til the Vegetarian Society og Norsk Vegetar Forening har mye god informasjon og kan anbefales på det varmeste:

http://www.vegsoc.org/

http://veg-veg.no/

Referanser:

1. Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K: Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):516S-524S.

2. Fraser GE: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1607S-1612S.

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The Livestock EaDLI, Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C: Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),; 2006:407.

4. http://einitiativ.hive.no/bergen/

5. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4013439.ece

6. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4013540.ece

7. http://www.vegsoc.org/page.aspx?pid=600

8. http://veg-veg.no/

9. http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/fagnytt/nye_kostr_d_kan_forebygge_livsstilsykdommer_788064

Categories: Posts Tags: , , , ,

Stop murdering, rape and mistreatment of homosexual people NOW!

January 30, 2011 4 comments

Wednesday, David Kato, a homosexual man and one of those brave who worked against mistreatment against homosexual people in Uganda was killed just outside the capital Kampala. The government insists that the murdering of Kato is unrelated to his sexuality, hardly having investigated the incidence, in addition to the fact that several people threatened to kill him in advance. During the burial, even the pastor had a homophobic speech.

Earlier several people have also been severely mistreated due to being homosexual.

Some time ago, Uganda even tried to implement a law to imprison homosexuals and even give death sentence against homosexual people, but but this has been put on hold after intense pressure from several countries as well as a campaign from Avaaz.

It is still crucial that we stand together against such inhuman treatment of people. Why not join the group ‘STOP homophobia in Uganda‘ now to support people being treated inhumanly?

In South Africa, so-called ‘corrective rapes’ take place against homosexual women without legal prosecution.

Sign a petition for legal prosecution of those who commit rapes in South Africa from the following link:

http://www.avaaz.org/en/stop_corrective_rape/

References:

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/egyptian-protesters-facebook-revolutionaries

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/27/ugandan-gay-rights-activist-murdered

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/gay-activist-david-kato-funeral

http://www.avaaz.org/en/stop_corrective_rape/

Categories: Posts Tags: ,

‘Opplysningskontoret’ eller ‘Forvirringskontoret’?

January 29, 2011 3 comments

Opplysningskontorene for norsk mat har nå vedtatt fordelingsnøkkelen mellom de fire underkontorene. Nærmere 70% av summen på hele 100 millioner går til Opplysningskontoret for kjøtt. Under 10% går til Opplysningskontoret for frukt og grønt og lusne 2% går til Opplysningskontoret for brød og korn.

Man kan spørre seg hvor fornuften ligger i dette. Det er godt dokumentert at et kosthold preget av mye grønnsaker og lite kjøtt reduserer hjerte- og karsykdom, er forbundet med lavere risiko for sukkersyke/diabetes og mindre vektproblemer.

I tillegg har et slikt kosthold store miljø og økologiske fordeler. Et vegetarkosthold vil gjøre at det er mat nok til flere mennesker enn vi nå er på jorda, mens et kjøttdominert kosthold ikke en gang ville mette den befolkninga vi har.

Hadde det ikke vært for at det såkalte ‘Opplysningskontoret‘ lå i Norge, ville vel de fleste ha kalt dette for propaganda. Propaganda finnes vel kanskje ikke i Norge, bare i land uten fri og uavhengig presse?  Spørsmålet er om det såkalte ‘Opplysningskontoret‘ ikke burde bytte navn.

Hva med ‘Forvirringskontoret‘?

Referanser:

http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/hoved/hovedside/526481

http://www.framtiden.no/201101203110/pressemeldinger/forbruk/legg-ned-opplysningskontoret-for-kjott.html

http://barekraftighelse1.klimaoghelse.com/

Fraser GE: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr
2009, 89(5):1607-1612.

Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel-
Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K: Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings
from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):516-524.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The Livestock EaDLI, Steinfeld H, Gerber
P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C: Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and
Options. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),; 2006:407.

Videm V, Tonstad S: Verdt å vite om vegetarmat. Oslo: Dyade forl.; 2010.
http://dyade.no/acem_sites/dyade_no/boeker/verdt_aa_vite_om_vegetarmat

Categories: Posts Tags: , , , ,

Egypt sperrer internett – Egypt blocking internet

January 29, 2011 1 comment

Som et resultat av stadig flere pinlige opplysninger som kommer fram om hvordan Egypt styres, har nå internett blitt sperret. Total nasjonal utkobling fra internett  har ikke skjedd i slik skala tidligere i historien.

Samtidig har det blitt kjent gjennom WikiLeaks at Egypt har arrestert bloggere som har spredd informasjon om hva som foregår.

Hvordan vil innbyggerne i Egypt reagere på en slik forbrytelse mot befolkningen?

As a consequence of numerous embarrassing news about how Egypt is being govern, internet has now been shut down. National shut down of internet has not been done in such a scale in the history of internet.

In addition, WikiLeaks cables have now revealed that bloggers that have spread information about the situation in Egypt have been arrested.

How will the population in Egypt react to such a crime on the right to information?

References:

http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09CAIRO1447.html

http://www.renesys.com/blog/2011/01/egypt-leaves-the-internet.shtml

http://www.guardian.co.uk/news/blog/2011/jan/28/egypt-protests-live-updates#block-62

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/egyptian-protesters-facebook-revolutionaries

 

Categories: Posts Tags: , ,

Takk for hyggelige hilsener – Thanks for the nice greetings!

January 28, 2011 Leave a comment

Tusen takk alle sammen for hyggelige bursdagshilsener til dere på Facebook og dere som følger bloggen http://blog.fadnes.net!
Beste hilsener til dere også!

Thank you all for the birthday greetings for friends at Facebook and those of you who follow the blog at http://blog.fadnes.net!
Best wishes for you too!

‘In order to get to the source you have to swim against the stream’

– S.J. Lec

‘See the soul and divinity in everybody’

– Indian word of wisdom

 


Categories: Posts Tags:

Meningsfullt

January 27, 2011 Leave a comment

Er du lei av å få gaver som du kanskje ikke vet hvor du skal plassere, og kanskje heller ikke strengt tatt trenger? Dette er i alle fall tilfellet for svært mange.  Av og til kan det være kjekt med et par idéer i tillegg til kremmerne som tipser deg ting som elektriske boksåpnere. Dagens blogginnlegg nyttes med andre ord til å gi noen grønne gavetips. Hva med å gi gaver med mening som kan bety noe for mange eller de som trenger det aller mest? Her kommer noen eksempler:

  • Å leve miljø- og klimabevisst og redusere egne klimaavtrykk
  • Bidra til utvikling for de som trenger det mest
  • Å bidra til at god kunnskap gjøres tilgjengelig for alle – gjennom for eksempel Creative commons lisensiering, open source programmer, og open access publisering av vitenskapelig arbeid.
  • Å arbeide for en bedre verden
  • Å gi noe av din tid til noe som betyr noe mer
  • Eller noe så enkelt som en god klem og noen fine ord

Foretrekker du å også gi gaver som koster penger, hvorfor ikke støtte en av følgende organisasjoner:

Framtiden i Våre Hender har flere gode tips som kan anbefales (se link).

There is enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed.

-Mahatma Gandhi


Fosformangel

January 26, 2011 Leave a comment

En lite annerkjent utfordring ser ut til å ha større betydning enn vi lenge har trodd. Fosfor brukes i som gjødsel i landbruket – både naturlig og kunstgjødsel har som rolle å tilføre dette til jorda. Ikke bare planter trenger fosfor. Våre egne celler og vårt eget arvestoff er også avhengige av dette.

Per idag er overgjødsling et problem heller enn fosfor mangel, men siden det blir stadig mindre tilgjengelig fosfor er det bare et spørsmål om en del år før vi kan ha en kjempeutfordring om vi ikke gjør noen gode tiltak allerede nå.

Å redusere tap av tilgjengelig fosfor kan gjøres på flere måter. En effektiv strategi er å gå ned et hakk i næringskjeden i maten vi spiser. Dette betyr med andre ord at vi må spise grønnsakene selv og ikke først fore dem til dyr som slaktes og spises. En vegetardiett bruker bare en tredel av den mengden fosfor som det en diett som inkluderer kjøtt gjør. I tillegg bør man i større grad få til en resirkulering av fosfor, og bruke mer planter som har et godt opptak av fosfor. Per idag går det meste av fosforen bokstavelig talt rett i doskåla.

Referanser:

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/20/peak_phosphorus

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=phosphorus-a-looming-crisis

http://www.dagbladet.no/2011/01/21/kultur/debatt/kronikk/15124165/

http://www.abc.net.au/science/articles/2010/08/05/2973513.htm

Categories: Posts Tags: , ,

Menneskerettigheter…

January 26, 2011 3 comments

I Norge er det ofte snakk om manglende menneskerettigheter i Kina. Bradley Manning sitter uten dom og får behandling som ikke er i tråd med menneskerettighetene.

Samtidig forsøker den norske stat og sende folk ut av landet som har bodd her i årevis.

Kanskje er det på tide å også rette søkelyset på oss selv og mot vest…

Referanser:

Inhumane Treatment of WikiLeaks Soldier Bradley Manning

http://blog.amnestyusa.org/waronterror/inhumane-treatment-of-wikileaks-soldier-bradley-manning/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4002177.ece

http://www.opplysningskontoret.org/2011/01/24/stolt-stoltenberg-maria-landingen-er-den-nye-manelandingen/

http://www.amnestyusa.org/