Home > Posts > Du kan bidra til å gjøre vegetarmat tilgjengelig…

Du kan bidra til å gjøre vegetarmat tilgjengelig…

January 9, 2011

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har nå fremmet et forslag til et vedtak som pålegger at alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte må tilby et fullverdig vegetarisk alternativ. For at forslaget skal komme opp i bystyret, trenger det 300 digitale signaturer, og du kan være med å bidra til dette.

Forslaget er fremmet som et innbyggerinitiativ. Gjennom innbyggerinitiativ kan vi ta saker opp i bystyret selv om vi ennå ikke er representert, og med 300 digitale signaturer på denne nettsiden, vil bystyret måtte ta stilling til om sunn vegetarmat skal være tilgjengelig for alle. For å avgi en tellende stemme, må du være registrert som bosatt i Bergen kommune.

Forslag: Vegetarmat blir viktigere for et stadig økende antall mennesker. Det er mange som ser fordelene vegetarmat byr på med tanke på helse, miljø, global matvaresituasjon og etisk behandling av dyr. Å spise vegetarmat har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [1-2]. I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett [3]. Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren.

Å ha tilgang til mat er en menneskerett. Det bør også være en menneskerett å ha tilgang til et godt vegetar alternativ i alle sammenhenger, med de miljø- og helsemessige gevinstene det gir. Dessverre er tilbudet av vegetarmat i kantiner og på spisesteder ofte manglende eller av liten kvalitet, samtidig som det er stor uforutsigbarhet i tilbudet. Vi mener derfor at alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte (inkludert skolekantiner og servering til sykehjem) bør pålegges å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ til de måltidene som tilbys. Disse bør fortrinnsvis ikke baseres på andre dyreprodukter som egg og melkeprodukter, men må gjerne inneholde belgfrukter og nøtter. Vegetarmat er i seg selv et fullgodt kosthold – så lenge det er variert og gjennomtenkt. Et slikt tiltak trenger ikke medføre økte kostnader, og vil by på helse- og miljømessige fordeler, i tillegg til at det vil respektere verdivalgene til en stadig større gruppe. Vi ber derfor Bystyret i Bergen fatte et vedtak som pålegger alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ.

Les mer om forslaget og bakgrunnen for forslaget på: http://www.mdg.no/bergen/2010/12/15/innbyggerinitiativ-for-vegetarmat/

Avgi din stemme på:

http://einitiativ.hive.no/bergen/default.asp

Advertisements
Categories: Posts
%d bloggers like this: