Archive

Archive for January 11, 2011

Hvorfor støtte et regime med de verste intensjoner?

January 11, 2011 1 comment

For de som skulle ha tvilt før, viser dokumenter som er sluppet fra Wikileaks at Israel har kjørt en bevisst strategi for å holde Palestina så nær en humanitær krise som mulig – på kanten av stupet. Israelsk politikk har vist seg både kald og kynisk, og lytter lite til en voksende motstand mot den grufulle politikken de fører.

Til tross for dette, har Norge har ingen offisiell boikott av Israel, og importen av varer har tvert i mot økt de siste årene. Vi som forbrukere har allikevel mulighet til å påvirke. Ved å takke nei til produkter med bismak, kan du være med å bidra til forandring.

Referanser:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/wikileaks/article3973307.ece

http://www.aftenposten.no/spesial/wikileaksdokumenter/article3972839.ece

http://www.boikottisrael.no/

http://no.wikipedia.org/wiki/Boikott_av_Israel_i_Norge

Categories: Posts