Archive

Archive for January 19, 2011

På tide med nye politikere på Stortinget?

January 19, 2011 1 comment

I 2010 ble det satt ny temperaturrekord i verden. Året 2010 var altså det varmeste året siden man starta med systematiske temperaturmålinger.

Og hva gjør den norske regjeringa for å redusere utslippene av klimagasser?

Jo, de dobler kapasiteten på Gardermoen… I Storbritannia tør politikerne å handle, og har stoppa videre utbygging av f.eks Heathrow. I tillegg tillater de oljeboring i sårbare gyteområder stikk i strid med anbefalinger fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Sannsynligvis er det mange som nå har innsett at det er på tide med nye politikere på Stortinget… Miljøpartiet De Grønne kan tilby en mer framtidsretta politikk med visjoner.

Referanser:

http://www.aftenposten.no/klima/article3994725.ece

http://www.framtiden.no/201101193106/pressemeldinger/hoyhastighetstog/gardermoen-bygges-ut-dette-er-en-svart-dag-for-miljoet.html

https://fadnes.wordpress.com/2011/01/14/new-world-record/

http://naturvernforbundet.no/nyheter/tillater-oljeboring-naer-viktige-gyteomraader-article23266-166.html

Categories: Posts Tags: , ,

Politisk rap på sitt beste

January 19, 2011 1 comment

Ta en titt på et par godbiter fra youtube:

Politisk rap på sitt beste:

Og en parodi:

Krigens sanne natur – intervju med Assange:

“WikiLeaks condemns US embargo move”

http://wikileaks.ch/WIKILEAKS-PRESS-RELEASE.html

http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/01/blacklisting-wikileaks/69535/

http://mirror.wikileaks.info/

Categories: Posts Tags: , ,