Archive

Archive for January 21, 2011

Dominoeffekten

January 21, 2011 2 comments

Det er ofte lett å glemme hvordan ulike systemer henger sammen, og at en brikke kan utløse en ny brikke akkurat som dominoeffekten.domino effect

Stadig flere forskere peker nå på hvordan klimaendringer kan få selvforsterkende effekter for eksempel ved at den permafrossete tundraen i nordlige områder kan tine opp. Dette høres neppe særlig skremmende ut i seg selv. Problemet er bare at tundraen inneholder enorme mengder metangass. Metangass er en klimagass med svært kraftig oppvarmende effekt. Effekten av metangass er over 20 ganger så kraftig som CO2 i et 100-års perspektiv, og rundt 70 ganger så sterk i et 20-års perspektiv. Tundraen inneholder omlag 1.5 trillioner (1,5 x 10¹²) tonn frossen karbon. Dette er omtrentlig det dobbelte av hva som idag er i atmosfæren.

Fortsetter vi utviklinga på jorda i samme retning som idag, kan vi gå mot CO2 konsentrasjoner på opp mot 1000 ppm – som er over det dobbelte av hva det er idag. Sist gang det var så mye CO2 i atmosfæren som var for ca 30 millioner år siden. Den gang var jorda betraktelig varmere enn idag. Temperaturforskjellen var på mellom 5 og 10 grader Celcius i tropene og mellom 15 til 20 Celcius i polare områder. Totalt sett blir dette omlag 16 grader Celcius varmere enn idag, uten at sola var sterkere! Det kreves ikke mye fantasi for å forstå hvordan 16 grader Celcius kan forandre livsvilkårene fullstendig. Få om noen er i stand til å se for seg hvordan det skal være mulig å tilpasse seg slike endringer.

Klimagassene har med andre ord enorm betydning. Når vil temperaturen stige såpass mye at klimaet tipper over, at tundraen tiner, metangassen frigjøres?

Det neste spørsmålet er: hvem ønsker å spille russisk roulette med hele jordens befolkning foran avløpet? Og hvem vil tillate at andre skal få spille russisk roulette med oss som innsats?

Referanser:

http://climateprogress.org/2011/01/13/science-kiehl-ncar-paleoclimate-lessons-from-earths-hot-past/

http://www.nature.com/nature/journal/v441/n7093/abs/nature04668.html

Categories: Posts Tags: