Home > Posts > Oljeavhengig

Oljeavhengig

Ja, du hørte rett. Changemaker har nå etter at de har hatt landet til en grundig undersøkelse kommet med en klar konklusjon. Norge lider av oljeavhengighet. Symptomene på oljeavhengighet er sterk lyst eller følelse av tvang til oljeutvinning. Toleranseutvikling utvikles raskt slik at man trenger stadig økende doser for å få tilfredsstillelse. For Norges tilfelle er diagnosen sikker, selv om enkelte i regjering, på Stortinget og i det private næringslivet forsøker å benekte problemet. Benektelse er forresten også et symptom som kjennetegner de som lider av oljeavhengighet. Dessverre har sykdommen også uheldige konsekvenser.

Heldigvis er det mulig å håndtere sykdommen, om ikke nødvendigvis å kurere den øyeblikkelig. Som en alkoholavhengige bør få bukt med sitt alkoholforbruk, bør Norge få kontroll over sin oljeavhengighet. Den er nemlig et problem. Et problem for vår framtid. Et problem for miljøet, klimaet og for en bærekraft tankegang.

Hvis du også synes det er ubehagelig å lide risikere å lide av denne sykdommen i lang tid framover, kan du jo også være med å skrive under på underskriftskampanjen Changemaker har satt i gang:

http://oljeavhengig.no/skrivunder/

Changemaker arrangerer i denne sammenheng en oljeuka som starta igår kveld med konsert på Kvarteret, og følges opp med flere flotte arrangementer i denne uka inkludert ‘Jazz, ikke gass’ på torsdag og lystenning/fakkeltog på søndag. Se programmet under:

Her er underskriftsteksten på http://oljeavhengig.no/skrivunder/:

For å unngå uopprettelige klimaendringer kan vi kun forbrenne en brøkdel av all gjenværende kull, olje og gass. De internasjonale klimaforhandlingene er preget av en tillitskrise mellom rike og fattige land. Mens det er de rikeste landene som står for de største utslippene, er det de fattigste som rammes hardest av klimaendringene. Utviklingslandene krever rettmessig at de rike landene går foran.

Samtidig som Norge ønsker å ha en ledende rolle i de forhandlingene, har vi gjort oss avhengige av å være en storeksportør av klimagassutslipp i form av olje og gass.
Vi må begynne å tenke nytt. Derfor krever jeg at regjeringen må forplikte seg til å:
 • Ikke åpne nye områder for petroleumsvirksomhet, og dermed verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Legge om investeringer fra fossile til fornybare energikilder.’

Mer om diagnosen, symptomer og behandling fra nettsidene til Changemaker:

Diagnose

Oljeavhengighet, også kalt petroholisme, forekommer i samfunn hvor økonomien over tid har gjort seg avhengig av én enkelt ressurs: olje.

QR9iudjz0@sxc.hu

Olje, og da snakker vi om både råolje og naturgass, er en spesiell ressurs fordi den gir en langt større fortjeneste enn andre næringer, i forhold til hvor mye som investeres. Som oftest flere ganger mer enn annen industri. Det er ikke rart vi snakker om oljen som en gave eller et eventyr. Baksiden er at oljenæringen fort blir for stor, og kan ha en negativ effekt på økonomien, og etterhvert skape et avhengighetsforhold.

Det som gjør olja til et virkelig problem er imidlertid de negative miljøkonsekvensene som kommer av å bruke den. Forbrenning av fossile ressurser er den viktigste kilden til de menneskeskapte klimaendringene. Det er den rike delen av verden som har bidratt mest til dette, mens det er de fattigste landene som blir påvirket mest, og dette skaper et urettferdighetsproblem.

pil Les mer om symptomene her

Symptomer

Kan du finne igjen tre av disse symptomene hos et samfunn bør minst én varsellampe blinke. Hva med Norge? Følg lenken på symptomene for å lese mer om hver enkelt.

 1. Sterk lyst, eller følelse av tvang, til å utvinne olje
 2. Problemer med å kontrollere utvinningstempoet
 3. Abstinens-symptomer dersom utvinningen opphører eller reduseres
 4. Toleranse-utvikling, slik at større volum må til for å gi samme effekt som tidligere
 5. Økende likegyldighet til andre interesser/næringsområder
 6. Adferden og bruken fortsettes på tross av åpenbare tegn på skadelige konsekvenser

Les mer om behandlingen her

Behandling

Som alle andre former for avhengighet er behandlingen tøff. Å si fra oss den inntektsstrømen olja gir oss krever mot til å tenkte langsiktig, og til å ta avgjørelser som kan svi med det første.

..

Det krever kunnskap og kreativitet for å finne nye fornybare løsninger, og det krever at det satses på forskning på grønne teknologier. Mange løsninger finnes allerede, enda flere gjenstår ennå å skape.

Men kanskje mest av alt krever det vilje til å gjennomføre. Ikke flere unnskyldninger eller selvrettferdiggjørelser.

I praksis er behandlingen lite avansert:

1. Ikke åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. I områder med allerede utbygd infrastruktur vil det være rett å fortsette produksjonen, noe som medfører at Norge kommer til å ha oljeproduksjon i en lang stund fremover uansett. Men områder som Lofoten og Vesterålen og mesteparten Barentshavet må forbli urørt.

2. Legg om investeringene fra fossilt til fornybart. Skal vi bygge ned petroleumsnæringen må vi ha et alternativ, både med tanke på arbeidsplasser, teknologisk kompetanse og energiforsyning. Derfor må pengene som i dag investeres i petroleumssektoren legges om til forskning på og utbygging av fornybar energi.

 

Categories: Posts Tags: , ,
 1. January 31, 2011 at 23:17

  Oljesand og hykleri i særklasse. Blogginnlegg av Sondre Båtstrand

  Mens havet utenfor Svalbard aldri har vært varmere, er Statoil i gang med oljesandutvinning i Canada. Det er en skammelig illustrasjon på det norske hykleriet i miljødebatten. Det er på tide å ta et oppgjør med vårt statlige energiselskap og gjøre det til et grønt alternativ. Les mer

 1. March 16, 2011 at 18:50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: