Archive

Archive for January 31, 2011

Vegetarmat=bedre-klima-og-bedre-helse!

January 31, 2011 Leave a comment

Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren [1]. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett.

Samtidig har det å spise vegetarmat vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [2-3]. I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet.

Dessverre er vegetarmat for lite tilgjengelig blant annet i kantiner og offentlig matlevering, noe som igjen gjør det vanskeligere å velge mat som har stor betydning for klimaet og helse.

Vi er en gruppe som har fremmet et innbyggerinitiativ til Bergen kommune for å gjøre vegetarmat bedre tilgjengelig – slik at alle kantiner og matleverandører som skal få offentlig støtte også må tilby et godt vegetarisk alternativ. Les gjerne mer om forslaget på denne linken.

For å få dette til med et bedre klima og sunnere helse som resultat, kan alle som ønsker å støtte opp under forslaget signere på den digitale linken nedenfor:

http://einitiativ.hive.no/bergen/

Forslagsstillere:

Lars Thore Fadnes, Petter Espeland, Sondre Båtstrand, Tor Øyvind Westbye, Mia Ørsahl, Jorunn Sørdal, Øystein Bønes, Robert Glastad, Sunniva Kambestad, Tonny Kekken og Aslaug Moi Frøysnes

Categories: Uncategorized Tags: , ,

Klimabloggen=kunnskap&engasjement!

January 31, 2011 Leave a comment

Første å få en bedre verden og en bærekraftig framtid, trenger vi kunnskap om hvordan situasjonen er idag og hva som kan gjøres. Med kunnskap kan veien gå videre til å spre engasjement.

‘Forandring starter fra innsiden’

Dette er bakgrunnen for klimabloggen klimablogg.fadnes.net/

Hvorfor ikke ta en titt på klimabloggen idag?

Categories: Uncategorized Tags:

Mindre kjøtt gir bedre helse

January 31, 2011 4 comments

Helsedirektoratet lanserte idag nye anbefalinger og sier nå klart og tydelig at det er uheldig med stort kjøttinntak. De nye anbefalingene vektlegger at man ikke bør spise mer enn 500 g rødt kjøtt per uke. Nordmenn flest spiser langt over dette, med svært uheldig konsekvens både med tanke på hjerte-og kar-sykdom, diabetes, enkelte kreftsykdommer og fedme. Å spise vegetarkost derimot har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, med blant annet ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom.

Ikke bare helsa vår har godt av mindre kjøtt. Også klimaet vil bedres dersom vi senker kjøttforbruket. Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett.

Å spise vegetarmat og mindre kjøtt vil altså redusere utslipp av klimagasser og frigjøre dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet.

Ønsker du å starte et sunnere liv, hvorfor ikke lære mer om vegetarmat? Nettsidene til the Vegetarian Society og Norsk Vegetar Forening har mye god informasjon og kan anbefales på det varmeste:

http://www.vegsoc.org/

http://veg-veg.no/

Referanser:

1. Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K: Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):516S-524S.

2. Fraser GE: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1607S-1612S.

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The Livestock EaDLI, Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C: Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),; 2006:407.

4. http://einitiativ.hive.no/bergen/

5. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4013439.ece

6. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4013540.ece

7. http://www.vegsoc.org/page.aspx?pid=600

8. http://veg-veg.no/

9. http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/fagnytt/nye_kostr_d_kan_forebygge_livsstilsykdommer_788064

Categories: Posts Tags: , , , ,