Home > Uncategorized > Vegetarmat=bedre-klima-og-bedre-helse!

Vegetarmat=bedre-klima-og-bedre-helse!

Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som mer enn transportsektoren [1]. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett.

Samtidig har det å spise vegetarmat vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [2-3]. I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet.

Dessverre er vegetarmat for lite tilgjengelig blant annet i kantiner og offentlig matlevering, noe som igjen gjør det vanskeligere å velge mat som har stor betydning for klimaet og helse.

Vi er en gruppe som har fremmet et innbyggerinitiativ til Bergen kommune for å gjøre vegetarmat bedre tilgjengelig – slik at alle kantiner og matleverandører som skal få offentlig støtte også må tilby et godt vegetarisk alternativ. Les gjerne mer om forslaget på denne linken.

For å få dette til med et bedre klima og sunnere helse som resultat, kan alle som ønsker å støtte opp under forslaget signere på den digitale linken nedenfor:

http://einitiativ.hive.no/bergen/

Forslagsstillere:

Lars Thore Fadnes, Petter Espeland, Sondre Båtstrand, Tor Øyvind Westbye, Mia Ørsahl, Jorunn Sørdal, Øystein Bønes, Robert Glastad, Sunniva Kambestad, Tonny Kekken og Aslaug Moi Frøysnes

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: