Archive

Archive for February 1, 2011

Tida går fortere nå enn før?

February 1, 2011 Leave a comment

Du har sikkert hørt det sagt mange ganger. Tida går fortere jo eldre man blir. I dette ligger det nok mest en forventning om at det er vår oppfattelse av tida som endrer seg. Men forskere mener nå at det faktisk er noe biologisk som også har endrer seg…

Forskere som studerer planter og fugleliv har sett at vårtegnene kommer stadig tidligere år for år. I løpet av bare 35 år har våren ankommet 11 dager tidligere, og endringa går raskere og raskere. Planter, fugler og dyr gjenkjenner ofte endringer før mennesker, og er ofte en god indikator på endringer.

Spørsmålet er om vi i framtida vil være i villrede når vi får høre navn som “De fire årstider”. Kanskje må vi omdøpe verket til Vivaldi for å unngå å forvirre framtidas barn? Og pass godt på vinterbildene dine før vinteren har forlatt oss for godt…

Referanser:

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/23/spring-early-plant-animal-behaviour

http://www.naturescalendar.org.uk/

Categories: Posts Tags: , ,