Archive

Archive for February 2, 2011

Jernbanesatsing kunne gitt enorm gevinst

February 2, 2011 4 comments

Jernbaneverket har gjennomført en studie der de konkluderer at skikkelig satsing på jernbanen vil kunne gi enorm gevinst i form av redusert reisetid og en enorm økning i antallet som reiser med tog.

Reisetida vil på mange strekninger kunne reduseres med 25-50%. Dette vil med andre ord si at vi kan få ned mot en halvering av reisetida. Samtidig viser beregningene at dette vil kunne tredoble antallet med passasjerer.

Det framheves at tida det vil ta å få i gang disse endringene vil avhenge av hvordan det satses og prioriteres på jernbanen. Per idag satses det dessverre mer på veibygging enn på jernbane og kollektivtrafikk. Dette er overraskende, ikke bare fordi en slik satsing har uheldige konsekvenser både for samfunnet og miljøet, men også fordi det er stort antall velgere som taler sterkt i mot å satse på vei framfor tog. En studie viste at i de 13 største kommunene, ønsket flere satsing på tog enn på vei.

Spørsmålet er om de sittende politikerne vil være i stand til å innse at de bør gjøre bedre prioriteringer innenfor samferdsel, eller om det må nye politikere inn for å få en grønnere og bedre samferdselspolitikk slik et enormt velgertall etterspør.

Referanser:

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2011/Dobbeltspor-i-Ostfold-og-Vestfold-gir-tre-ganger-sa-mange-passasjerer/

http://www.aftenposten.no/nyheter/article4001199.ece

http://www.nsb.no/aktuelt-om-nsb-konsernet/tredobling-ved-dobbeltspor-article37934-3667.html

http://www.jernbane.net/togaktuelt/oppslag.asp

http://www.lederfokus.no/?page_id=112

http://www.transport.no/default.asp?V_ITEM_ID=11101

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3610199.ece

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2010/Vi-utreder-fremtidens-jernbane/

Advertisement
Categories: Posts Tags: , ,