Home > Posts > Storstilt fiskedumping kan skape økologisk katastrofe

Storstilt fiskedumping kan skape økologisk katastrofe

EU’s fiskekommisær har nylig offentliggjort en rapport om storstilt fiskedumping som ofte gjøres for å omgå fiskekvotereguleringer. Dette skjer parallelt med at mengden fiske i mange havområder synker kraftig og kan risikere å ikke ta seg opp igjen. Mesteparten av havområdene har enten utnyttet fiskebestandene til det maksimale eller langt over dette.

Newfoundland er et av de skremmende eksemplene, og venter fortsatt på at fisken skal komme tilbake, mer enn 15 år etter at de misbrukte utnyttelsesgraden slik at bestanden ble totalskadet. Ødeleggelse av fiskestammer har katastrofale følger både for det naturmangfoldet og kystsamfunn. Jo raskere vi trekker uer, torsk eller kveite opp på middagsbordene våre, jo større er risikoen for en framtid nærmest uten slik fisk. Ønsker vi virkelig det?

Valget er vårt…

Referanser:

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/03/fishing-food

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/03/overhaul-europe-fishing-policy

http://overfishing.org/pages/why_is_overfishing_a_problem.php

 

Advertisement
Categories: Posts Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: