Archive

Archive for February 6, 2011

Grønn politikk forandra Bogotá

February 6, 2011 1 comment

Mange er ennå ikke klar over potensialet til grønn polikk. I 2010 ble det laget en dokumentar om hvordan grønn politikk forandra Bogotá totalt. Den svært utradisjonelle Antanas Mockus med bakgrunn som matematikprofessor og filosof politikk gjorde at Colombias hovedstad gikk fra å være en by prega av utrygghet, usikkerhet og en kaotisk hverdag til å bli en harmonisk by. Han ble raskt kjent for sin rett-fra-levra ærlighet.

Mockus gjorde seg bemerka med bruk av kreative metoder som å bruke humor, og utdelinga av “fotballdommerkort” som kunne vises til de som viste dårlig oppførsel. Resultatene var unike. En antivoldskampanje og hardt arbeid mot korrupsjon ga også flotte resultater.

Enrique Peñalosa overtok stafettpinnen fra Mockus med tilsvarende retning samt et sterkt fokus på positiv bybygging, før Mockus tok tredje etappe. Resultatet ble en totalt forandra Bogotá der antallet drap ble redusert med 70%, antallet trafikkulykker var halvert, kollektivtrafikken ble radikalt forbedret, sykling ble et godt alternativ.

Se den spennende dokumentaren CITIES ON SPEED – Bogotá Change på youtube. Dokumentaren varer en time og er oppdelt i 7 youtube klipp (med vekselvis engelsk tale og engelsk teksting):
Mockus og Peñalosa stilte først uten parti, men har etter hvert danna danna Colombian Green Party.

Litt bakgrunnsinformasjon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Mockus
http://www.antanasmockus.com/
http://antanasmockuspresidente.blogspot.com/

Categories: Posts Tags: , ,