Archive

Archive for February 7, 2011

Skal vi tro på klimaforskerne eller klimaskeptikerne?

February 7, 2011 10 comments

Til tross for at nesten alle klimaforskerne er enige om de store linjene rundt klimaendringene, er det en del krefter som fortsatt benekter at klimaendringene finner sted eller at de kan ha negative effekter.

Mange av klimaskeptikerne peker på enkeltfeil i enkelte av de tallrike forskningsrapportene som har blitt lagt fram. Klimaforskerne har vært raske til å innrømme de få feilene som har vært gjort og korrigert disse raskt. Klimaskeptikerne har ved mange tilfeller derimot gjort store feil i sine analyser og tolkninger uten å verken korrigere resultatene eller tolkningene, og heller ikke trukket disse tilbake. Samtidig mottar mange klimaskeptikere, stor pengestøtte fra oljeindustri og andre aktører med store finansielle interesser. Nylig har også flere av klimaskeptikerne blitt tatt i falsk rapportering om disse interessekonfliktene.

Spørsmålet er da hvem vi skal tro på? Skal vi tro på klimaskeptikerne som fortier egne feil og feiltolkninger og endrer på argumentasjon uten å innrømme tidligere feil, eller skal vi tro på klimaforskerne som faktisk er enige og åpne for kritikk?

Referanser:

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/25/case-study-climate-science-integrity

http://climateprogress.org/2011/01/25/delingpole-meltdown-on-bbc-climate-scienc/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/25/michaels-climate-sceptic-misled-congress

Advertisement
Categories: Posts Tags: ,