Archive

Archive for February 8, 2011

Matspekulasjon med liv som innsats

February 8, 2011 1 comment

Matspekulering har blitt svært utbredt, og dessverre har det vært mye penger å hente for de som har kasta seg inn i denne bransjen. Bieffektene har derimot vært verre, og radikal økning i matvarepriser med sult som resultat har vært konsekvensen av dette. I mange land har matvareprisene steget til priser mange av innbyggerne ikke har råd til til selv etter gode avlinger uten tørke eller matmangel. Varene har med andre vært tilgjengelig på markeder, men paradoksalt nok prismessig utilgjengelig.

Mange av avtalene har blitt inngått i hemmelighet mellom selskaper og nasjoner. En av avtalene innebærer at Saudi Arabia har fått rettighet til jordbruksarealer i Etiopia, et land som preges av stor matusikkerhet. Samtidig trenger 5 millioner mennesker i Etiopia matlevering fra World Food Program. En tilsvarende sitasjon har også rammet DR Congo der Kina har skaffet seg rettighet til store landarealer for å dyrke palmeolje. I Cambodia har 15% av landarealet blitt tatt over av private selskaper bare siden 2005, der 2/3 av disse områdene nå eies av selskaper i andre land.

Det er nylig publisert en bok som skriver om hvordan matspekulasjon kan starte en verdenskatastrofe av dimensjoner ‘World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. Det er på tida at det stilles etiske krav til bedrifter og investorer. Verdensbanken har allerede kommet med forslag som kunne stoppet dette, men de har dessverre ikke myndighet til å passe på at dette overholdes.

Når skal vi innse at vi trenger et sterkt FN uten vetorett som ivaretar menneskenes interesser, og ikke bare interessene til de mektigste?

Referanser:

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jan/21/olivier-de-schutter-food-farming

http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/jan/23/food-speculation-banks-hunger-poverty

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jan/28/africa-land-grabs-food-security

http://www.earthscan.co.uk/?tabid=102593

http://www.guardian.co.uk/environment/damian-carrington-blog/2011/jan/28/climate-change-food-bubble

Categories: Posts Tags: , ,