Archive

Archive for February 12, 2011

Økonomi uten framtidsperspektiv er globalt selvmord

February 12, 2011 5 comments

Økonomien regnes som en av samfunnets bærebjelker. Problemet i dag er at den ikke er bærekraftig, og ikke tar med framtidsaspektet. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon er blant dem som har advart sterkt mot dagens økonomitenkning og kaller det for et globalt selvmord dersom vi ikke tar med oss framtidsperspektivet i økonomien.

Center for Advancement of the Steady State Economy jobber med en alternativ økonomisk modell som også inkluderer framtidsperspektivet og bærekraft: ‘Perpetual economic growth is neither possible nor desirable. Growth, especially in wealthy nations, is already causing more problems than it solves. Recession isn’t sustainable or healthy either. The positive, sustainable alternative is a steady state economy.’

Ønsker du å lære mer om framtidsretta likevektsøkonomi kan du benytte linken nedenfor:

http://steadystate.org/learn/blog/

Referanser:
http://steadystate.org/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/28/ban-ki-moon-economic-model-environment

Categories: Posts Tags: , ,