Home > Posts > Økonomi uten framtidsperspektiv er globalt selvmord

Økonomi uten framtidsperspektiv er globalt selvmord

Økonomien regnes som en av samfunnets bærebjelker. Problemet i dag er at den ikke er bærekraftig, og ikke tar med framtidsaspektet. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon er blant dem som har advart sterkt mot dagens økonomitenkning og kaller det for et globalt selvmord dersom vi ikke tar med oss framtidsperspektivet i økonomien.

Center for Advancement of the Steady State Economy jobber med en alternativ økonomisk modell som også inkluderer framtidsperspektivet og bærekraft: ‘Perpetual economic growth is neither possible nor desirable. Growth, especially in wealthy nations, is already causing more problems than it solves. Recession isn’t sustainable or healthy either. The positive, sustainable alternative is a steady state economy.’

Ønsker du å lære mer om framtidsretta likevektsøkonomi kan du benytte linken nedenfor:

http://steadystate.org/learn/blog/

Referanser:
http://steadystate.org/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/28/ban-ki-moon-economic-model-environment

Categories: Posts Tags: , ,
 1. February 13, 2011 at 20:59

  Jeg antar at du bl.a. tenker på at det er fritt frem for forurensende industri i mange land, uten at dette får konsekvenser. Miljødeleggelser påfører oss alle et tap, siden vi alle nyter godt av “tjenester” naturen gir oss. Frisk luft/oksygen, rent vann, dyrkbar mark mm. er for øyeblikket tatt som en selvfølge blant mange (spesielt i Vesten).

  Jeg tror ikke det er nødvendig med subsidier til bærekraftig landbruk og industri;
  Er bare å skattlegge forurensing, miljø-ødeleggelser, samt selvsagt fjerne tilskudd til foretak/selskaper som ikke driver ren butikk. 😉

 2. February 13, 2011 at 21:45

  Ja, du har mange gode poenger.
  Når man har med et bærekraftig element i økonomien som kan gjøres med f.eks kraftig avgiftsbelastning av forurensning og ødeleggelser, vil det ikke lenger være lønnsomt å ødelegge naturen rundt oss.
  Med andre ord, en sunnere og bedre verden 🙂

 3. April 14, 2011 at 08:58

  Good article about Steady-State Economy (flott artikkel om likevektsøkonomi):

  The Steady-State Economy: What is it, Why We Need It

  John Attarian

   

   

 1. February 25, 2011 at 19:57
 2. March 27, 2011 at 12:24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: