Archive

Archive for February 14, 2011

Bergensluft til besvær

February 14, 2011 2 comments

Luftkvaliteten i Bergen er svært dårlig med høye nivåer av både nitrogendioksid og svevestøv. Drepende dårlig. Dette medfører store plager for astmatikere, økt forekomst av både lunge- og hjerte- og karsykdom.

Les rapporten her:

Lokal luftkvalitet: Vurdering av status og behovet for nye tiltak og virkemidler av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Samtidig setter ikke Byrådet i Bergen inn tiltak som hindrer problemet i å ta slike dimensjoner. Utstrakt bilkjøring er hovedårsaken til luftproblemet. Byrådet virker handlingslammet og har effektivt unngått tiltak som reduserer bilkjøring. Det finnes alternativer, som for eksempel å sette opp gratisbusser, bedre vilkår for syklister og fotgjengere, ha køprising, øke bompriser, få mer eller mindre all biltrafikken ut av sentrumskjernen og endre på lover som fremmer en negativ utvikling (som for eksempel at arbeidsgivere kan betale for at ansatte skal få gratis parkeringsplass, men ikke subsidiere månedskort til kollektiv.)

Hvor mye lidelse kan Byrådet påføre sine innbyggere i sentrum før innbyggerne får valgt politikere som har både idéer og evne til å handle?

Referanser:

http://nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7405872

http://www.mdg.no/nyheter/giftig-storbyluft-koster-liv/

http://www.mdg.no/bergen/2011/01/26/bystyret-verner-bilismen/

http://westbye.wordpress.com/2010/11/29/luftforurensingen-i-bergen-%e2%80%93-byradet-er-mestere-i-ansvarsfraskrivelse/

http://byavisen.net/2010/11/meninger/drepende-darlig-luftpolitikk

Bloggurat

http://www.bt.no/nyheter/klima/Slik-kan-Bergen-unngaa-giftlokk-1005097.html

Categories: Posts Tags: , , ,