Archive

Archive for February 23, 2011

Miljøgevinst flyr opp i røyk

February 23, 2011 Leave a comment

Mange med miljø- og klimafokus har like stort CO2 utslipp som folk flest. Dette til tross for at mange av disse kildesorterer og ofte også bruker mindre bil. Hovedårsaken til at vinninga i mange tilfeller går opp i spinninga, er flere flyreiser – spesielt i feriesammenheng. Dette kommer fram i en studie av Linnerud og Holden som gjengis i Cicero sitt magasin Klima.

Hvorvidt det er de som har miljøengasjement som ”tar seg fri” fra miljøfokuset i feriene, eller om det er det at det er de som er mest glad i reise som oftest blir miljøengasjerte er ikke klart. Uansett kan det være noe til ettertanke.

Kilder:

http://www.cicero.uio.no/klima/11/1/klima11-01.pdf

Advertisement
Categories: Posts Tags: , ,