Home > Posts > Grønn framtid skaper flere arbeidsplasser

Grønn framtid skaper flere arbeidsplasser

Nylig ble det offentliggjort en en spennende rapport med navnet A New Growth Path for Europe – Generating Growth and Jobs in the Low-Carbon Economy. Rapporten ble laget etter initiativ fra Det tyske miljø- og naturverndepartementet av Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Rapporten slår fast at satsing på grønnere energi vil kunne kunne gi en bedre framtid for Europa – med både bedre økonomi og ikke minst mindre arbeidsløshet. I rapporten blir 2 scenariorer sammenlignet: på den ene siden 20% reduksjon i klimagassutslipp innen 2020 – altså innen 10 år. Det andre scenarioet er et mer ambisiøst mål med 30% reduksjon i løpet av de kommende 10 årene. Det interessante er at den økonomiske utviklingen anslås å bli bedre ved det mest ambisiøse målet. Og ikke bare det – det anslås også at dette vil skape 6 millioner flere arbeidsplasser.

Make no mistake: a new world order is emerging. The race for leadership has already begun. For the winners, the rewards are clear: Innovation and investment in clean energy technology will stimulate green growth; it will create jobs; it will bring greater energy independence and national security.”

– Josef Ackermann

Bedringene gjelder faktisk alle hovedsektorer, inkludert landbruk, energi, industri, bygg og anlegg.  Rapporten lager også landsspesifikke estimater – og både Danmark og Sverige kommer positivt ut på samme måte som resten av Europa (det ville nok Norge også ha gjort, men så lenge vi er utenfor EU står det ikke estimat for Norge).

De som ønsker å ha trygge arbeidsplasser i framtida og en sunn og bærekraftig økonomi bør med andre ord stemme grønt ved de neste valgene.

Kilder:

http://www.european-climate-forum.net/fileadmin/ecf-documents/Press/A_New_Growth_Path_for_Europe__Synthesis_Report.pdf

Advertisements
 1. Hans-Christian Holm
  February 26, 2011 at 14:30

  Nå har jeg lest denne også, og må dessverre igjen si at alt der i utgangspunktet er veldig bra, men at rapporten ikke tar høyde for overgangskostnader. Vi har enorme problemer med dagens pengesystem og måten vi bruker naturressurser på, men det er en realitet som ikke forsvinner før et nytt system er på plass. Fram til da er vi helt avhengige av dagens system, også for å bygge ei grønn framtid. Heller ikke denne rapporten tar opp det problemet. Når rapporten i tillegg fantaserer om økt vekst uten å problematisere hva det innebærer, blir jeg veldig skeptisk. Rapporten heter til og med «A New Growth Path for Europe». Et blikk på de europeiske landa i dag gir ikke noen særlig forhåpninger om økt vekst på noen måte. Hvilke land er det som skal finansiere de uspesifiserte kostnadene for en overgang til grønn økonomi i EU? Det er knappest noen av landa som ligger sør eller vest for Alpene. Tyskland aleine – med gjeninnførte tyske mark?

  Rapporten åpner med å bruke begrepet «Post-crisis Europe». Jeg trudde først at det var snakk om den økonomiske krisa som vi etter alt å dømme fortsatt er inne i, og som kommer til å nå svimlende høyder den dagen USA ikke lenger kan låne halvannen billion dollar i året i håp om at gjelda på 14 billioner dollar skal minke. Men, det virker som forfatterne mener at finanskrisa er historie og at problema som lå til grunn for den er løste. Hvem prøver de å lure?

  Det ser ut som det er et mønster i disse rapportene. De representerer en teknokratisk-optimistisk tankegang der «alt vil løse seg», og den kan være like ødeleggende som «vi har ikke noen problemer». Kanskje til og med verre? Jeg foretrekker heller «hva gjør vi når problema har blitt enorme og vi kanskje ikke har kommet opp med noen løsninger?». Da er vi sikra også hvis alt ikke løser seg. Det er den teknokratiske optimismen som gjør at jeg gjør at jeg er litt skeptisk til miljøbevegelsen i Norge, eller i alle fall til viktige deler av den.

 2. February 27, 2011 at 18:42

  Jeg er enig i at man ikke bør tenke at teknologien skal løse alle problemene, og tenker samtidig at det positive budskapet i rapporten er at den viser at det å tenke miljø- og framtidsrettet ikke trenger å bety mer arbeidsløshet men nye muligheter.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: