Archive

Archive for February 27, 2011

Ambisiøs plan for å stoppe forørkning

February 27, 2011 1 comment

En ambiøs plan har nå fått klarsignal i FN med mål om å stoppe videre forørkning i Sahara-Sahel områdene. Planen innebærer at det skal plantes et skog i et belta på 8000 kilometer i lengde – fra Senegal til i vest til Djibouti i øst. Det grønne beltet kommer til å strekke seg gjennom 11 land og vil ha en bredde på ca 15 kilometers.

Planen har allerede fått solid økonomisk støtte på kronerrullingen som vil kreve flere milliarder.

Det vil allikevel bli utfordrende å få dette både gjennomført og opprettholdt over tid – noe som vil kreve videre detaljplanlegging der de ulike områdene tas med i arbeidet. Uansett er det spennende å se at man nå ønsker å satse på visjonære tiltak.

Kilde:

http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification