Home > Posts > Ambisiøs plan for å stoppe forørkning

Ambisiøs plan for å stoppe forørkning

En ambiøs plan har nå fått klarsignal i FN med mål om å stoppe videre forørkning i Sahara-Sahel områdene. Planen innebærer at det skal plantes et skog i et belta på 8000 kilometer i lengde – fra Senegal til i vest til Djibouti i øst. Det grønne beltet kommer til å strekke seg gjennom 11 land og vil ha en bredde på ca 15 kilometers.

Planen har allerede fått solid økonomisk støtte på kronerrullingen som vil kreve flere milliarder.

Det vil allikevel bli utfordrende å få dette både gjennomført og opprettholdt over tid – noe som vil kreve videre detaljplanlegging der de ulike områdene tas med i arbeidet. Uansett er det spennende å se at man nå ønsker å satse på visjonære tiltak.

Kilde:

http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification

Advertisements
  1. June 28, 2011 at 22:53
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: