Archive

Archive for February 28, 2011

Belønn egen innsats og ha et resultatorientert fokus

February 28, 2011 2 comments

Har du til tider tenkt at du gjerne skulle ha gjort litt mer for miljøet og klimaet? Ofte vet vi litt om hva som skal til for å redusere våre egne klimaavtrykk, men trenger kanskje litt drahjelp i hverdagen. Hvorfor ikke gjøre noe med dette?

Start idag med å teste ditt eget klimaavtrykk. Et godt alternativ er klimakalkulatoren:  http://klimakalkulatoren.no/

Du vet nå mer om hvordan utgangspunktet er med tanke på klimaavtrykket ditt. Tenk nå nøye igjennom hva du kan klare å redusere av utslipp i løpet av den kommende måneden. Kan du for eksempel velge mer miljøvennlig transport, mer klimavennlig mat, og redusere forbruket?

Sett deg et konkret mål for hvor mye du kan redusere utslippet totalt. Bestem deg også for en premie du kan belønne deg selv med, dersom du klarer målet. En god og klimavennlig belønning kan være en kinobillett, konsertbillett, restaurantbesøk eller lignende. Merk deretter av samme dato som idag i neste måned i kalenderen din.

En måned senere, tar du en månedsevaluering av måneden som har gått. Har du innfridd målet, belønner du deg selv med premien du satte opp. Klarte du det ikke, kan du gi et tilsvarende beløp til et annet miljøvennlig formål, eller øke beløpet du allerede gir med tilsvarende.

Sett deg deretter mål for neste måned, bestem deg for en premie (gjerne det samme), og huk av samme dato i neste måned i kalenderen. Du jobber nå etter resultatorientert fokus, som kan hjelpe deg til å strekke deg litt lenger i positiv retning i den travle hverdagen.

Så hvorfor ikke starte i dag?

Advertisement
Categories: Posts Tags: ,

Akutt mangel på helsearbeidere

February 28, 2011 Leave a comment

Det er akutt mangel på helsearbeidere i Øst Afrika. Dette har store konsekvenser, og det er store utfordringer i helsevesenet i de fleste områder i Øst Afrika med å kunne tilby de nødvendigste helsetjenestene. Dette gjelder alt fra fødselshjelp og akuttkirurgi til helserådgivning og behandling av infeksjonssykdommer.

Dette går klart fram i flere studier og også i egen forskning i Uganda. I Tanzania er det faktisk kun 2 helsearbeidere per 10 000 innbyggere mens det er hele 183 per 10 000 i Norge. Som om ikke dette skulle være nok, har landene i Øst Afrika en enorm sykdomsbyrde som inkluderer malaria, HIV, trafikkulykker og også i økende grad livsstilssykdommer. Dette skal en arbeidsstokk som er nesten en hundredel av hva vi har i Norge håndtere.

Til tross for denne forskjellen, støvsuger mange rike land fattige land for helsearbeidere – uten å kompensere i særlig grad. Det er på tide at rike land som Norge tar ansvar og finansierer utdanning av flere helsearbeidere enn de vi selv tar.

Referanser:

http://www.bistandsaktuelt.no/Nyheter+og+reportasjer/Arkiv+nyheter+og+reportasjer/Akutt+mangel+p%C3%A5+helsearbeidere.234743.cms

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/260

http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/WHO-systems-indicators-no-workers-per10k.html

Categories: Posts Tags: ,