Home > Posts > Belønn egen innsats og ha et resultatorientert fokus

Belønn egen innsats og ha et resultatorientert fokus

Har du til tider tenkt at du gjerne skulle ha gjort litt mer for miljøet og klimaet? Ofte vet vi litt om hva som skal til for å redusere våre egne klimaavtrykk, men trenger kanskje litt drahjelp i hverdagen. Hvorfor ikke gjøre noe med dette?

Start idag med å teste ditt eget klimaavtrykk. Et godt alternativ er klimakalkulatoren:  http://klimakalkulatoren.no/

Du vet nå mer om hvordan utgangspunktet er med tanke på klimaavtrykket ditt. Tenk nå nøye igjennom hva du kan klare å redusere av utslipp i løpet av den kommende måneden. Kan du for eksempel velge mer miljøvennlig transport, mer klimavennlig mat, og redusere forbruket?

Sett deg et konkret mål for hvor mye du kan redusere utslippet totalt. Bestem deg også for en premie du kan belønne deg selv med, dersom du klarer målet. En god og klimavennlig belønning kan være en kinobillett, konsertbillett, restaurantbesøk eller lignende. Merk deretter av samme dato som idag i neste måned i kalenderen din.

En måned senere, tar du en månedsevaluering av måneden som har gått. Har du innfridd målet, belønner du deg selv med premien du satte opp. Klarte du det ikke, kan du gi et tilsvarende beløp til et annet miljøvennlig formål, eller øke beløpet du allerede gir med tilsvarende.

Sett deg deretter mål for neste måned, bestem deg for en premie (gjerne det samme), og huk av samme dato i neste måned i kalenderen. Du jobber nå etter resultatorientert fokus, som kan hjelpe deg til å strekke deg litt lenger i positiv retning i den travle hverdagen.

Så hvorfor ikke starte i dag?

Advertisements
Categories: Posts Tags: ,
 1. March 8, 2011 at 18:12

  – Leveregel i fht. miljø:
  “Vi har ikke arvet jorden av våre forfedre, vi har lånt den av våre etterkommere og bør forvalte den til beste for dem”.
  Ikke alltid like enkelt å leve opp til, men alt skal vel ikke være enkelt heller.

  Biggen

 2. April 14, 2011 at 20:20

  Finalistene i klimakonkurransen

  av Linda Nguyen

  Disse bidragene går videre til den store finalen. GRATULERER!

  GRUPPEKLASSEN
  “Unødvendig emballasje og plast” av klasse 7A ved Disen skole, Oslo
  “Billig, gammel, men bra mat” av Elina Korssund Andrianopoulos og Ingrid Husøy Onarheim
  “Psykiatrisk akutteam sykler for bedre klima!” av psykiatrisk akuttteam, Østfold sykehus.

  INDIVIDKLASSEN
  “Belønn egen innsats og ha et resultatorientert fokus” av Lars Thore Fadnes
  “En oljeb(r)ønn” av Mildrid Asgeirsdatter Ullerud
  “Bruk kunnskap” av Karl Sigurd Fredriksen

  Bidragene vil bli vurdert av miljø-og utviklingsminister Erik Solheim, forfatter Jostein Gaarder, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO og leder i Yngre legers forening Hege Gjessing.

  Vinnerne offentliggjøres på klimafestivalen, KLIMASTIVAL, på Cafeteatret i Oslo 2. mai.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: