Home > Posts > Kutter vi våre egne livliner?

Kutter vi våre egne livliner?

Vi befinner oss på en planet med et fantastisk artsmangfold. I alle fall enn så lenge. Det er nemlig slik at arter forsvinner eller utryddes i høy hastighet. Akkurat hvor mange arter som finnes og hvor mange som dør hver dag er ikke kjent. Sannsynligvis er antallet arter i størrelsesorden flere titalls millioner, men hastigheten på utrydning av arter er også mange ganger større enn det den har vært på lenge. Det er blitt anslått at dagens spor vil kunne gjøre at vi taper 30% av artene i løpet av de neste 40 årene. En betydelig andel av dette er anslått å være forårsaket av klimaendringene. Korallrev er svært utsatt i denne sammenheng.

Mens dette skjer, lærer vi mer og mer om betydninga av mangfoldet rundt oss. Vi forstår mer og mer av betydningen av samspillet mellom arter, og vi finner stadig flere planter med livreddende effekter. For å ta et eksempel på det siste punktet, er den klassen av malariamedisiner som er de klart mest effektive for å kurere malaria, nemlig artemisininer, hentet direkte fra planteriket. Enn så lenge har man ikke klart å framstille virkestoffene tilsvarende kjemisk. Man finner også stadig flere planter med effekt på ulike andre sykdommer inkludert flere typer kreft. Av medisinene som er på markedet i USA, er ca halvparten basert på planter og mikroorganismer.

I havet skjer det samme. Uer er et av fiskeslagene som står høyt oppe på rødlista over utrydningstruete arter, og går en usikker framtid i møte. Fiskebestander og sjøliv utsettes for rå utnyttelse til tross for at forskerne anbefaler full fangststopp av mange arter. Dessverre lytter ikke polikerne til slike beskjeder.

Dersom vi ønsker å beholde det fargerike livet rundt oss, er det på tide å verne flere av de rike naturområdene og starte med en felles dugnad mot klimaendringer.

Referanser:

http://www.guardian.co.uk/science/2011/feb/20/dioscorea-strydomiana-yam-south-africa

http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_diversity

http://www.nina.no/Forskningsogfagtema/Arterogartsmangfold/R%C3%B8dlistearter.aspx

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/927/Hvilken-natur-vil-vi-ha.aspx

http://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/fanget-106-000-tonn-truet-fisk-article14590-1024.html

http://naturvernforbundet.no/nyheter/ny-norsk-roedliste-over-truede-arter-article22678-166.html

http://www.imr.no/temasider/havomrader_og_okosystem/barentshavet/generelt/om_okosystem/nb-no

http://www.krca.co.za/extinct_erica_verticillata

http://www.naturarv.no/biologisk-mangfold.32421.no.html

http://www.naturarv.no/artsmangfold.371780-31978.html

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: