Home > Posts > Geita som vekket meg fra likegyldighet

Geita som vekket meg fra likegyldighet

Read in English

Da jeg besøkte en god kamerat Karamoja i Uganda, ble jeg vekket opp fra min slumring og likegyldighet overfor dyr. Ikke det at jeg ikke var glad i dyr. Tvert imot. Jeg hadde bare ikke tenkt særlig over konsekvensene av min livsstil.

Å ha gjester i Karamoja ses på som en stor ære – og et stort ansvar. En av tradisjonene i området er å slakte en geit når man får gjester. Etter tradisjonen er det gjesten som skal skjære strupen av geita.

Geit har lenge vært et dyr som fascinerer meg mye. Det er noe med atferden deres som sjarmerer. Med vond følelse i magen fikk jeg overrakt en kniv.

Oppgaven ble umulig. Jeg greide ikke kutte strupen på dyret jeg holder sånn av – selv om jeg spiste geitekjøtt både før og etter. På den ene tok jeg en utdanning og brukte tida mi på å lære hvordan jeg kunne bidra til å redde liv og redusere lidelse – og så skulle jeg gjøre slutt på livet til denne geita.

Tanken av å skulle stå ansvarlig for å ta et liv ble for vanskelig. En venn av familien gjorde jobben for meg. Hovedpulsåra ble kuttet og geita sluttet til slutt å gi fra seg livstegn.

Men noe hadde skjedd. Geita hadde gitt meg en vekker. En tankeprosess var satt i gang. Kjøtt var ikke lenger bare kjøtt, men dyr som ikke lenger fikk leve. Vekkeren ga ikke noen umiddelbar endring i atferd – kanskje mest fordi jeg ikke så det som praktisk mulig og forenlig med god helse å kutte ut eller minimalisere kjøttforbruket.

Noen år senere derimot, under

et lengre opphold på London School of Hygiene and Tropical Medicine, innså jeg at et liv uten kjøtt var både praktisk gjennomførbart, og at vegetarkosthold hadde store helsemessige fordeler sammenlignet med å spise kjøtt.

Geita i Uganda hadde med andre ord heldigvis satt spor etter seg – og selv om hun eller han dessverre måtte bøte med eget liv, sparte geita flere andre dyreliv.

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,
  1. Hilde
    March 4, 2011 at 19:00

    Et paradoks og en tankevekker.

    “Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss.”
    A Huxley

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: