Home > Posts > Gratulerer med kvinnedagen

Gratulerer med kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen har 100-års jubileum, og det er stor grunn til å sende en stor gratulasjon til kvinnene.

Til tross for at det lenge har vært fokus på kvinnenes rettighet er det i et globalt perspektiv dessverre lang vei å gå. Desto viktigere er det da å komme på rett vei. FN sitt mål med tanke på likestilling for 2011 er lik tilgang til utdanning og vitenskap – som veien til et godt arbeid. Dagen gir også en fin mulighet til å se på FN sitt tusenårsmål om likestilling. På utdanningsfronten er det i mange land forskjell i leseferdigheter blant kvinner og menn, noe som definitivt bør utjevnes.

Det er også et annet nært tilknyttet mål, nemlig å gjøre at det å føde barn ikke skal være forbundet med stor risiko, noe det dessverre er i mange land i dag. Globalt sett dør hvert år over 300 000 mødre i svangerskap og fødsel. I f.eks Afghanistan er livstidsrisikoen for å dø i av svangerskapsrelaterte dødsfall 1/11. Chad og Niger har også tilsvarende dyster statistikk. Problemet er i mange tilfeller i stor grad knyttet til ekstrem fattigdom, og det å bedre situasjonen vil kreve at vi jobber for å bedre levekårene i fattige land.

La oss alle stå sammen for global likestilling og jobbe for at situasjonen blir bedre når de neste gratulasjonene kan sendes om et år.

Kilder:

http://internationalwomensday.com/

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/mar/08/international-womens-day-celebration-and-realism

http://www.un.org/womenwatch/feature/iwd/

http://www.undp.org/mdg/

http://content.undp.org/go/newsroom/2011/march/international-womens-day/the-100th-international-womens-day-on-the-road-to-empowerment.en?categoryID=1796994&lang=en

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241500265/en/

Advertisements
Categories: Posts Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: