Archive

Archive for March 9, 2011

Lavere fartsgrenser gir mindre ulykker og bedre miljø

March 9, 2011 1 comment

Spania reduserte nettopp fartsgrensene på de fleste av sine motorveier fra 120 til 110 km/t. Hovedformålet var å redusere forbruket av oljet samt å redusere klimagasser. Fartsgrensereduksjon vil spare Spania for ca 25 milliarder kroner årlig samt redusere oljeforbruket med ca 5%.

Det som også med all sannsynlighet vil kunne bli en konsekvens av dette, er at antallet alvorlige ulykker vil gå ned.  Det er faktisk slik at en reduksjon i fartsgrenser på bare 10 km/ t gjennomsnittlig reduserer forekomst av alvorlige ulykker med ca 10-20%.

Kanskje på tide Norge følger Spania sitt eksempel…

Kilder:

http://www.guardian.co.uk/business/2011/mar/07/spain-lowers-motorway-speed-limit-save-oil

http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit

Advertisement
Categories: Posts Tags: , ,