Archive

Archive for March 11, 2011

Stem i for en verden uten atomvåpen

Read in English

Etter nervepirrende situasjoner der verden sto på tå, ble det startet forhandlinger på 1960-tallet for å stoppe ytterligere spedning av slike våpen. I 1968 ble den nærmeste verdensomspennende ikke-spredningsavtalen inngått. Denne avtalen er nå undertegnet av nærmest samtlige land med unntak av Israel, India, Pakistan og Nord-Korea. I dag finnes det fortsatt 20 000 atomvåpenstridshoder – som er i stand til å utslette mennesker og dyr mange ganger.

Nedrustningsarbeidet har startet, men det er fortsatt svært langt igjen. Noe av det som er skremmende, er at store deler av verden ser ut til å glemme at dette er en trussel man bør gjøre noe med. Leger mot atomvåpen, Nei til atomvåpen, Norsk Folkehjelp, Røde Kors/halvmåne og International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICANW) er noen av de som fortsatt jobber hardt for å få fart på nedrustningen. 65 år etter at Hiroshima ble bombet, lanserte ICANW en kampanje med en bønn til til statslederne i de 9 landene som idag besitter atomvåpen:

Målet er at dette skal bli verdens lengste videokjede med en klar beskjed til statslederne i de 9 landene. Stem i du også:

http://www.millionpleas.com/youtube.php

Kilder:

http://legermotatomvapen.no/faktaark.asp

http://www.ippnw.org/

http://www.neitilatomvapen.no/

http://icanw.org/

Advertisement

Speak up for a world free for nuclear weapons

After some traumatic situations, negotiations were started in the 1960s to stop further spread of atomic weapons. In 1968, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was signed by most of the world. Today, all countries except Israel, India, Pakistan and North Korea has signed this treaty.  Still, there are 20,000 nuclear weapons in the world – capable of annihilating humans and animals – several times. These are possessed by 9 countries. Thus, it is still far to go to get free from the threat of atomic weapons.

One of the concerns is also that many have forgotten the threat and only a few are working to speed up the disarming. Among those are International Physicians for the Prevention of Nuclear War, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICANW). Sixtyfive years after Hiroshima was bombed with a nuclear bomb, ICANW started a campain with a plead to the leaders in the 9 countries who are possessing nuclear weapons today:

The aim is to make the world’s longest video chain with a clear message to the leaders in the 9 countries possessing nuclear weapons. Add your voice too:

http://www.millionpleas.com/youtube.php

Sources:

http://www.ippnw.org/

http://icanw.org/

http://legermotatomvapen.no/faktaark.asp