Home > Posts > Utviklingsstøtte med nytt fokus

Utviklingsstøtte med nytt fokus

Det er mange veier til Roma. På samme måte er det flere måter å skaffe god utvikling på. Per idag er det som gjøres fra vestlig hold i stor grad fokusert på bistand. Det som allikevel er et faktum, er at omtrent en tilsvarende mengde penger og ressurser forsvinner fra de fattigste landene inn i vestlige økonomier på grunn av et lovverk som ikke stopper lekkasjene. Et eksempel på dette inntil nylig har vært lett å gjemme penger unna i vestlige banker. Dette er med å styrker vestlige økonomier samtidig som det undergraver økonomiene i fattige land. Et eksempel er Mubarak, som ser ut til å ha gjemt unna verdier i størrelsesorden 70 milliarder dollar. Dette er faktisk nærmest samme sum som det som har blitt gitt i bistand i samme tidsperiode.

Heldigvis begynner noe å skje. Lovverket som tidligere har tillatt bankene full taushetsplikt er nå i ferd med å endres. USA har nylig frosset 30 milliarder dollar av Libya sine verdier i sammenheng med Gaddafi sin krig mot egen befolkning. Dette representerer et av vendepunktene med økt grad av ansvarstakelse.

Samtidig er det mye å hente. Et av områdene der det virkelig er mye å hente for å bedre utvikling, er å få slutt på urettferdige handelseavtaler. Framtiden vil trenge flere strategier for å nå målet inkludert en intensivert kamp mot korrupsjon, og det er nå tid for å sette inn innsats på flere av disse strategiene.

Kilde:

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/feb/28/aid-africa-capital-flows-corruption

http://www.nytimes.com/2011/03/01/world/africa/01assets.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&src=ig

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: