Home > Posts > Health impact fund – Bedre insentiver gir bedre medisiner

Health impact fund – Bedre insentiver gir bedre medisiner

Read in English

Dagens ordning for utvikling av legemidler gir uheldige insentiver og gjør at mange får ikke god behandling som lett kunne vært tilgjengelig og fattige menneskers behov for medisiner blir ofte glemt. Dette er fordi insentivene fremmer aggressiv markedsføring for å selge mest mulig – uavhengig av helseeffekt. Trenger det være slik?

Argumentet for dagens ordning er at utvikling og utprøving av nye medikamenter kan være kostbart og innebærer økonomisk risiko da ikke alle gode ideer blir til ferdige og vellykkede produkter. Det finnes derimot andre muligheter som også kan ivareta både et bedre behandlingstilbud og samtidig tilstrekkelig finansiering til å ha god produktutvikling og legemiddelproduksjon. Ikke nok med det. Dette vil også være lønnsomt for statene som velger å satse på en slik løsning.

The Health Impact Fund – en bedre løsning

Thomas Pogge og Aidan Hollis har lansert et forslaget The Health Impact Fund som kan være med å løse dette problemet. Ideen går ut på å gi nye insentiver for utvikling av medisiner, slik at legemiddelprodusenter får betaling etter hvor mye de nye medisinene reduserer sykdom og lidelse. Dette vil gi en dreining i økonomiske incentiver, som vil gi helseytere som legemiddelfirmaer et endret fokus i forskning og utvikling. Når legemiddelprodusenter får økonomisk gevinst for medisinene som gir best mulig helseeffekt, får pasienter, helsevesen og legemiddelprodusenter felles interesser.

Til nytte for alle

På grunn av at insentivene dreies, vil fondet medføre en bedre ressursutnyttelse for utvikling av nye legemidler. The Health Impact Fund vil dermed bidra til at de beste og mest hensiktsmessige medisinene utvikles – til det beste for både pasientene, helsevesenet og samfunnet. I tillegg vil kostnadseffektiviteten øke slik at man får mer helse for pengene både i rike og fattige land. Å starte opp fondet trenger heller ikke koste særlige mye og det vil være mulig å få et bærekraftig fond for kun 0,03 % av budsjettene i landene som starter det opp. Fondet vil på sikt gi reduserte priser og stor helsegevinst – både i Norge og globalt.

Les mer om the Health Impact Fund på en nettside om løsningen eller i en kronikk i Bergens Tidende av Kristine Husøy Onarheim og undertegnede.

Dagens ordning for utvikling av medisiner gir oss for lite igjen for det som brukes på helse og gir oss i for liten grad de medisinene vi har mest behov for. The Health Impact Fund vil gi økt satsing på de medisinene verden trenger mest – til mer overkommelige priser. Derfor er det på tide å sette Pogge og Hollis´ idé ut i praksis – for våre alles beste.

Kilder:

www.incentivesforglobalhealth.org

http://www.yale.edu/macmillan/igh/#

http://www.bt.no/meninger/kronikk/De-fattigste-syke-faar-ikke-noedvendig-medisin-1275900.html

Advertisements
  1. April 7, 2011 at 22:19

    How the poor can pay for life-saving medicines

    Billions of poor people would benefit if pharmaceutical innovators could serve their urgent medical needs and be suitably rewarded

  1. December 22, 2011 at 20:12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: