Home > Posts > Earth Hour – symbolsk verdi eller et spørsmål om rettferdighet?

Earth Hour – symbolsk verdi eller et spørsmål om rettferdighet?

Earth Hour starter ikveld kl 20:30 norsk tid med anmodning om å slukke lysene for å markere betydningen av klimaet. Dette er naturligvis en svært viktig symbolsk handling. Samtidig er det viktig å tenke over at det er det vi gjør resten av dagene som betyr aller mest. Strømforbruket i Norge er faktisk nesten like stort som strømforbruket i hele Afrika sør for Sahara – altså over 100 ganger så stort per innbygger. Det er altså svært mye å hente på å energisparing og ENØK tiltak (energiøkonomiseringstiltak.)

Dagens oppfordring er derfor å ta del i den symbolske handlingen til Earth Hour ved å slukke lysene kl 20:30, men enda viktigere er det å huske på hva vi kan gjøre resten av de 364 dagene.

http://blogsno.panda.org/earthhour2011/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: