Home > Posts > En likevektsøkonomi i balanse

En likevektsøkonomi i balanse

En vanlig myte er at evig økonomisk vekst er mulig. Dette kunne ha vært mulig dersom ressursgrunnlaget var nærmest uttømmelig, men mange glemmer at på et begrenset område som vår stadig mer pressede jordklode er, vil materiell vekst gå på bekostning av naturen og artsmangfoldet.

Eksponentiell vekst som vi har hatt i lengre perioder er et godt eksempel på dette. La oss ta jordas befolkning som eksempel: I 1804 hadde verdens befolkning nådd 1 milliard mennesker (i løpet av tusenvis av år), deretter tok det litt over 100 år for å komme opp i 2 milliarder. I løpet av de neste 50 årene var befolkningen igjen doblet til 4 milliarder mennesker (1974). Vi ligger i rute til å få en ny dobling fram til år 2024 siden vi er like ved å runde 7 milliarder allerede.

Så hva har dette med økonomi å gjøre? Poenget er at i en verden der man er en liten befolkning vil naturressursene framstå som nærmest uttømmelige, men i dagens situasjon er dette så langt fra sannheten som man kan komme. Jordas ressurser er i sterkt press og fiskebestander f.eks rundt New Foundland har allerede knekt sammen og ennå ikke tatt seg opp igjen til tross for et lengre fiskeforbud.

Likevektsøkonomi, eller steady-state economy om du vil, bygger på at økonomien ikke skal ha vekst som mål, men derimot være i balanse både med naturen og ressursene, og at dette skal ligge til grunn.

‘Perpetual economic growth is neither possible nor desirable. Growth, especially in wealthy nations, is already causing more problems than it solves. Recession isn’t sustainable or healthy either. The positive, sustainable alternative is a steady state economy.’

Ban Ki-Moon har brukt så sterke ord som at dagens økonomiske modell vil bli et globalt selvmord med mindre vi finner en bedre vei.

Hvorfor ikke lære mer om likevektsøkonomi på nettsidene til Center for the Advancement of Steady State Economy?

http://steadystate.org/

Advertisement
 1. Hans-Christian Holm
  March 27, 2011 at 20:14

  Litt usikker, men det kan virke som du ser bort fra at befolkningsøkning er et problem i seg sjøl. En likevektsøkonomi er sjølsagt det eneste systemet vi kan ha, og drømmen om evig økonomisk vekt er syk og katastrofal, men et system i «balanse» er ikke stabilt med mindre folketallet også er stabilt.

  Det er et problem med store deler av miljøbevegelsen at den ikke tar befolkningsøkning på alvor, men drømmer seg bort i el-biler og økologiske agurker. Om vi ikke stabiliserer folketallet, vil alle miljøtiltak på et tidspunkt bli spist opp av befolkningsøkninga åkke som. Så lenge folketallet er økende, går det mot uendelig stort. Det er en fysisk umulighet, så det vil begrense seg på et tidspunkt, uansett om vi vil eller ikke. Jo lenger vi venter, jo mer brutal vil stoppen bli.

  Det aller, aller viktigste vi kan gjøre for miljøet, er ikke fjollete avlatsøvelser som å skru av lyset i en time, men å få færre barn. Vil vi ikke, så må vi, før eller seinere. Om det ikke skjer frivillig, kommer det til å skje ved hjelp av død og fordervelse. Så enkelt og brutalt er det.

 2. March 27, 2011 at 21:12

  Jeg er helt enig i at det er essensielt å unngå en stor befolkningsøkning. Det er flere faktorer som er forbundet med fertilitetsrater som igjen er hovedårsaken til befolkningsøkningen. Dette inkluderer utviklingstiltak og global fordeling av ressurser, bedre utdanning og tilgang til prevensjon. Dette er også et godt argument for å satse mer på utviklingsfremmende arbeid.

  Samtidig er det viktig å anerkjenne at vi må gjøre flere viktige tiltak samtidig for å komme i mål – som vil inkludere miljøtiltak, tiltak for å fremme utvikling og global likhet og fredsfremmende arbeid.

 3. April 14, 2011 at 08:58

  Good article about Steady-State Economy (flott artikkel om likevektsøkonomi):

  The Steady-State Economy: What is it, Why We Need It

  John Attarian

   

   

 4. April 27, 2011 at 16:05

  Good lecture on economy growth, population size and energy use:

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=6A1FD147A45EF50D

 5. April 29, 2011 at 01:12

  likevekt er det eneste alternativet å håpe på. Med vekst er alt vi kan gjøre å utsette nedgangen vha effektivisering. Om vi har 50 % effektivisering i absolutt alt, tar det bare en doblingsperiode før vi igjen er tilbake på gamle nivå. 10 år med 7 % vekst.

  Befolkningsvekst er dessverre off limits i dagens politikk.

 6. June 11, 2011 at 21:54
 1. August 19, 2013 at 20:18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: