Archive

Archive for March 31, 2011

Hvorfor vi trenger en klimalov

March 31, 2011 2 comments

WWF hadde i sammenheng med Earth Hour et klimalovseminar. Det er svært gode grunner for å plass en klimalov – ikke minst for å hindre at klimaspørsmål blir ofret i kompromiss mot andre næringshensyn. Storbritannia har fått dette på plass allerede og har i tillegg satt sammen et organ for å bidra til at den blir overholdt.

Hør mer om juridiske aspekter med tanke på en klimalov ved høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen. Han forteller blant annet om hvordan enkeltpersoner har gått til retten mot stater som ikke motarbeider at de ødelegger framtida til den kommende generasjonen. Dette skjedde blant annet i Filippinene der retten ga full støtte til de som gikk rettens vei på vegne av den kommende generasjonen:

Alexandra Bech Gjørv forteller også om behovet for en klimalov:

Ellers tok Erik Solheim i mot underskriftslistene for å få på plass en klimalov, som kanskje flere av dere har signert allerede:

Les mer på om klimalov på:

http://www.wwf.no/dette_jobber_med/klima/norge_trenger_en_klimalov/

http://www.theccc.org.uk

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , ,