Archive

Archive for April 2, 2011

En miljøhelt viser vei

April 2, 2011 1 comment

Tim DeChristopher har nylig blitt dømt i en sak i Salt Lake City i Utah etter at han ga bud i en aksjon for å hindre oljeselskaper fikk muligheter til å bore i et område.

DeChristopher har fått enorm støtte for å ha brukt kreative metoder for å hindre oljeselskaper å drive miljø-ødeleggelse. Handlingen har også satt fokus på den høyst problematiske virkeligheten vi har der naturen plyndres for betaling.

There is one thing stronger than all the armies of the world, and that is an idea whose time has come.

-Victor Hugo

Kilder:

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/28/tim-dechristopher-trial-oil-gas?INTCMP=ILCNETTXT3487

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/11/climate-activist-tim-dechristopher

http://www.peacefuluprising.org/climate-trial

Categories: Posts Tags: , , ,