Archive

Archive for April 4, 2011

Den som tier samtykkker

Kirkens nødhjelp har nå noen viktige underskriftskampanjer med slagordet “Den som tier samtykkker” som kan anbefales:

Rike selskaper snyter fattige land hver dag. Skriv under for at de rikeste skal betale skatten sin. I tillegg kan en liten skatt på transaksjoner også ha en enorm positiv betydning.

Over 740.000 drepes i år av væpnet vold, de fleste i fattige land. Skriv under for å  få færre våpen på avveie. Selv om Norge ofte framstiller seg som et foregangsland, har Norge stort forbedringspotensiale også på denne fronten.

La pennen være ditt våpen mot urettferdighet!