Archive

Archive for April 6, 2011

Hvorfor ikke lære litt om samferdsel fra Kina?

Kina satser på tog. Ikke en liten slant her og en liten slant der. Kina har innsett at jernbanen er framtiden. Hurtige tog som frakter folk raskt, miljøvennlig og effektivt fra sted til sted. Her har vi virkelig noe å lære i Norge.

Den norske regjering og Stortingspolitikerne har derimot ennå ikke innsett hva tog kan bety for norsk framtid og har ved forrige statsbudsjett stoppet det som kunne løftet jernbanen et hakk opp. Bergen har i samme ånd prioritert penger til bygge ut Flesland framfor å satse på miljøvennlig kollektivtrafikk. Verken politikerne i Stortinget eller Bystyret har innsett at toget kan gi oss mer tid til hverandre, mindre forurensning og mindre irritasjon i kø.

Hvorfor ikke la oss inspirere og støtte opp om en skikkelig togsatsing også i Norge?

Kilder:

http://climateprogress.org/2011/02/21/china-high-speed-rail/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3897536.ece

http://www.ba.no/nyheter/article5551113.ece

Categories: Posts Tags: , , ,