Archive

Archive for April 7, 2011

Er veiene for syklister? Kor ellers?

April 7, 2011 5 comments

Sykling er sammen med det å gå er den mest miljøvennlige og helsevennlige formen for transport man kan få. Sykling utpreger seg med å være en svært effektiv transportform i tillegg til at det bidrar til bedre helse – både fysisk og psykisk og et bedre klima. Dessverre er det i mange norske byer inkludert Bergen minimal satsing på sykling. Syklister må mange steder satse liv og helse grunnet hensynsløs kjøring blant mange bilister og like hodeløs planlegging av de fleste politikerne.

Det er faktisk også slik at for hver person som begynner å sykle til jobb, kan samfunnet spare 30 000 kroner. Når politikerne nedprioriterer sykkel til fordel for bil er det altså fullstendig hodeløs politikk både helsemessig, klima- og miljømessig og økonomisk.

Den første torsdagen hver måned fra i dag og framover arrangeres “KOR ELLERS?”. Formålet med Kor Ellers (Critical mass Bergen) er å samle så mange syklister som mulig i gatene og vise at det er et stort behov for bedre forhold for syklister. Når veiene fylles med syklister forstår både bilister og politikere at det er nødvendig med bedre forhold for syklister. Syklistene må få egne sykkelfelter på samme måte som at fotgjengerne bør ha egne gangfelt. Hvorfor ikke se et to minutters videoklipp fra et slikt critical mass arrangement:

Det ble også arrangert lignende arrangementer i noe mindre skala i Bergen i fjor. Ta en titt:

Målet er altså:
– Det skal være attraktivt, trygt og effektivt å sykle i Bergen
– Det bør være et sammenhengende sykkelveinett
– Sikre sykkel- og parkanlegg
– Færre hindringer for syklister i hele Bergen og omegn

Hvorfor ikke finne fram sykkelen og vise at Bergen er en by for sykkel og ikke bare for biler? Neste gang blir torsdag 3. mai kl 16 med oppmøte med sykkel ved Den Blå Stein på Torgalmenningen. Følg med på følgende facebook side for mer informasjon:

http://www.facebook.com/group.php?gid=27603114199

Kilder:

http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1988500

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960935-1/fulltext

http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1986879

http://www.slf.no/

http://syklistene.no/bergen

http://korellers.no/

http://www.energirad-innlandet.no/husholdninger/sykling/fordeler-ved-a-sykle

Categories: Posts Tags: , , , ,

2000 besteforeldre beklager norsk overgrep

April 7, 2011 2 comments

Besteforeldreaksjonen og Framtiden i Våre Hender hadde i dag en større annonse i den kanadiske avisen Edmonton Journal der de på vegne av den norske stat beklager det norske miljøovergrepet Statoil, den norske regjering og stat står ansvarlig for ved utvinning av tjæresand. Samtidig informerer de litt om hvilke katastrofale konsekvenser Statoil prosjektet vil kunne få. Se annonsen her.

“As Norwegian citizens, we deeply regret that Norway’s 67 % state owned company, Statoil, is part of this dirty and dangerous business.

Besteforeldreaksjonen og Framtiden i Våre Hender har allerede jobbet hardt for å motarbeide Statoil sitt miljøovergrep, men med en dagens norske regjering uten framtidsperspektiv og ansvarlig politikk er det ikke lett å komme noen vei. Det nærmer seg heldigvis valg, og velgerne som synes en slik utvikling er skremmende, har igjen muligheten til å stemme fram partier med en ansvarlig framtidsperspektiv.

Categories: Posts Tags: , , ,