Home > Posts > 2000 besteforeldre beklager norsk overgrep

2000 besteforeldre beklager norsk overgrep

Besteforeldreaksjonen og Framtiden i Våre Hender hadde i dag en større annonse i den kanadiske avisen Edmonton Journal der de på vegne av den norske stat beklager det norske miljøovergrepet Statoil, den norske regjering og stat står ansvarlig for ved utvinning av tjæresand. Samtidig informerer de litt om hvilke katastrofale konsekvenser Statoil prosjektet vil kunne få. Se annonsen her.

“As Norwegian citizens, we deeply regret that Norway’s 67 % state owned company, Statoil, is part of this dirty and dangerous business.

Besteforeldreaksjonen og Framtiden i Våre Hender har allerede jobbet hardt for å motarbeide Statoil sitt miljøovergrep, men med en dagens norske regjering uten framtidsperspektiv og ansvarlig politikk er det ikke lett å komme noen vei. Det nærmer seg heldigvis valg, og velgerne som synes en slik utvikling er skremmende, har igjen muligheten til å stemme fram partier med en ansvarlig framtidsperspektiv.

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: