Home > Posts > Er veiene for syklister? Kor ellers?

Er veiene for syklister? Kor ellers?

Sykling er sammen med det å gå er den mest miljøvennlige og helsevennlige formen for transport man kan få. Sykling utpreger seg med å være en svært effektiv transportform i tillegg til at det bidrar til bedre helse – både fysisk og psykisk og et bedre klima. Dessverre er det i mange norske byer inkludert Bergen minimal satsing på sykling. Syklister må mange steder satse liv og helse grunnet hensynsløs kjøring blant mange bilister og like hodeløs planlegging av de fleste politikerne.

Det er faktisk også slik at for hver person som begynner å sykle til jobb, kan samfunnet spare 30 000 kroner. Når politikerne nedprioriterer sykkel til fordel for bil er det altså fullstendig hodeløs politikk både helsemessig, klima- og miljømessig og økonomisk.

Den første torsdagen hver måned fra i dag og framover arrangeres “KOR ELLERS?”. Formålet med Kor Ellers (Critical mass Bergen) er å samle så mange syklister som mulig i gatene og vise at det er et stort behov for bedre forhold for syklister. Når veiene fylles med syklister forstår både bilister og politikere at det er nødvendig med bedre forhold for syklister. Syklistene må få egne sykkelfelter på samme måte som at fotgjengerne bør ha egne gangfelt. Hvorfor ikke se et to minutters videoklipp fra et slikt critical mass arrangement:

Det ble også arrangert lignende arrangementer i noe mindre skala i Bergen i fjor. Ta en titt:

Målet er altså:
– Det skal være attraktivt, trygt og effektivt å sykle i Bergen
– Det bør være et sammenhengende sykkelveinett
– Sikre sykkel- og parkanlegg
– Færre hindringer for syklister i hele Bergen og omegn

Hvorfor ikke finne fram sykkelen og vise at Bergen er en by for sykkel og ikke bare for biler? Neste gang blir torsdag 3. mai kl 16 med oppmøte med sykkel ved Den Blå Stein på Torgalmenningen. Følg med på følgende facebook side for mer informasjon:

http://www.facebook.com/group.php?gid=27603114199

Kilder:

http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1988500

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960935-1/fulltext

http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1986879

http://www.slf.no/

http://syklistene.no/bergen

http://korellers.no/

http://www.energirad-innlandet.no/husholdninger/sykling/fordeler-ved-a-sykle

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , , ,
  1. April 7, 2011 at 21:03

    Veldig bra! Følg gjerne opp med et leserbrev om sykkelpolitikk – passer bra nå som sykkelsesongen er her!

  1. June 14, 2011 at 00:22
  2. July 1, 2011 at 19:14
  3. July 7, 2011 at 19:40
  4. August 15, 2011 at 20:04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: