Archive

Archive for April 8, 2011

Herre over dyrene – Et syn på dyr som skurrer?

April 8, 2011 4 comments

Mange har ikke tenkt over hvorfor vi mennesker skulle ha rett i å stille oss over dyrene og ha rett til å bruke vold mot dem, eller spise dem for egen forlystelse. Har du?

If a group of beings from another planet were to land on Earth — beings who considered themselves as superior to you as you feel yourself to be to other animals — would you concede them the rights over you that you assume over other animals?

– George Bernard Shaw

Det er faktisk flere å flere som begynner å innse at det skurrer når man behandler dyr som gjenstander og ikke som levende individer. Stadig flere også i Norge er mot hvalfangst. Hvalfangst er heller ikke av stor økonomisk betydning og kun få personer har arbeid knyttet til slik fangst. Til tross for dette fortsetter norsk hvalfangst. Selfangst er tilsvarende brutalt og fortsetter på samme måte:

For de som trodde at sirkuselefanter levde et liv i sus og dus, kan det være verdt å ta en titt på dette klippet som ble filmet fra Circus Merano:

Mahatma Gandhi sa følgende:

Truly man is the king of beasts, for his brutality exceeds them. We live by the death of others. We are burial places.

Categories: Posts Tags: , , ,