Archive

Archive for April 9, 2011

Forskerne er enige om klimaendringene

April 9, 2011 2 comments

Noen framstiller klimaendringene som usanne eller usikre. Kanskje er det en del mennesker som ikke tror at det forgår klimaendringer eller at disse ikke forårsakes av mennesker, men spørreundersøkelser blant forskere viser at 97% av forskerne som publiserer klimaforskning er enige i at det foregår en temperaturøkning som i stor grad forårsakes av menneskelig påvirkning. IPCC har med andre ord stor støtte i sine konklusjoner.

Kilder:

http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/07/scientific-consensus-climate-change

http://tigger.uic.edu/%7Epdoran/012009_Doran_final.pdf