Archive

Archive for April 10, 2011

Luft for livet

April 10, 2011 2 comments

Den nordiske Hav- og luftgruppen har utgitt en rapport om den helseskadelige partikkelforurensningen som hvert år anslås å forårsake 9.000 for tidlige dødsfall i Norden. Dette er forårsaket av den usynlige forurensningen av byluften av ultrafine partikler som kommer fra særlig biltrafikk og vedovner.

Les mer om dette i rapporten deres Renere luft i våre lungernorsk eller engelsk.

Byluften i Bergen er beryktet med god grunn. Dette bør vel være et godt nok argument for å få gjort noe med byluften i Bergen. Vi trenger grønn tenkning.

Categories: Posts Tags: , , ,