Home > Posts > Luft for livet

Luft for livet

Den nordiske Hav- og luftgruppen har utgitt en rapport om den helseskadelige partikkelforurensningen som hvert år anslås å forårsake 9.000 for tidlige dødsfall i Norden. Dette er forårsaket av den usynlige forurensningen av byluften av ultrafine partikler som kommer fra særlig biltrafikk og vedovner.

Les mer om dette i rapporten deres Renere luft i våre lungernorsk eller engelsk.

Byluften i Bergen er beryktet med god grunn. Dette bør vel være et godt nok argument for å få gjort noe med byluften i Bergen. Vi trenger grønn tenkning.

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,
  1. April 22, 2011 at 09:31

    Arbeidstakere får skattefritak for parkeringsplasser sponset av arbeidsgiver. Samtidig er f.eks sponsing av månedskort på buss skattepliktig. Ikke akkurat god miljø- og samferdselspolitikk. Les om dette i Bergens Tidende:

    http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Politikerne-vil-ha-slutt-paa-sponsing-av-bilkoeer-2489138.html

  1. June 14, 2011 at 00:22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: