Archive

Archive for April 20, 2011

Biodrivstoff – en løsning eller et problem?

April 20, 2011 1 comment

Biodrivstoff blir ofte framstilt som et fornybart alternativ siden det kan framstilles av f.eks sukkerroer. At biodrivstoff er en fornybar energiform betyr allikevel ikke at det nødvendigvis er et miljøvennlig alternativ. Det har vært stor etterspørsel etter dette drivstoffalternativet, noe som har medført til avskogning og fortrengning av mennesker. Avskogning oppveier mye av den positive effekten det ellers kunne hatt med tanke på miljø.

Et minst like stort problem med biodrivstoff, er at det ofte framstilles på områder som ellers ville være godt egnet for matproduksjon. Dette reduserer matproduksjonen og presser matprisene opp. Siden april 2010 har faktisk matprisene steget med hele 36%. Begge disse faktorene forårsaker i mange tilfeller sult blant fattige.

Biodrivstoff framstilles i hovedsak fra sukkerroer og mais (bioetanol) eller fra palme- eller rapsolje (biodiesel). Det finnes derimot alternativer som innebærer færre problemer. Biodrivstoff framstilt fra alger konkurrerer i liten grad om matressurser og bidrar heller ikke til avkogning.

Det er derfor essensielt å stille etiske krav til produksjon og salg av biodrivstoff for å forhindre uheldige konsekvenser.

Kilder:

http://www.biofuelwatch.org.uk/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/13/biofuels-targets-unethical

http://www.guardian.co.uk/business/2011/apr/14/food-price-inflation-world-bank-warning

http://www.etcgroup.org/en/node/5232