Home > Posts > Biodrivstoff – en løsning eller et problem?

Biodrivstoff – en løsning eller et problem?

Biodrivstoff blir ofte framstilt som et fornybart alternativ siden det kan framstilles av f.eks sukkerroer. At biodrivstoff er en fornybar energiform betyr allikevel ikke at det nødvendigvis er et miljøvennlig alternativ. Det har vært stor etterspørsel etter dette drivstoffalternativet, noe som har medført til avskogning og fortrengning av mennesker. Avskogning oppveier mye av den positive effekten det ellers kunne hatt med tanke på miljø.

Et minst like stort problem med biodrivstoff, er at det ofte framstilles på områder som ellers ville være godt egnet for matproduksjon. Dette reduserer matproduksjonen og presser matprisene opp. Siden april 2010 har faktisk matprisene steget med hele 36%. Begge disse faktorene forårsaker i mange tilfeller sult blant fattige.

Biodrivstoff framstilles i hovedsak fra sukkerroer og mais (bioetanol) eller fra palme- eller rapsolje (biodiesel). Det finnes derimot alternativer som innebærer færre problemer. Biodrivstoff framstilt fra alger konkurrerer i liten grad om matressurser og bidrar heller ikke til avkogning.

Det er derfor essensielt å stille etiske krav til produksjon og salg av biodrivstoff for å forhindre uheldige konsekvenser.

Kilder:

http://www.biofuelwatch.org.uk/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/13/biofuels-targets-unethical

http://www.guardian.co.uk/business/2011/apr/14/food-price-inflation-world-bank-warning

http://www.etcgroup.org/en/node/5232

Advertisements
  1. April 22, 2011 at 19:43

    Hei!
    Mange av de problemene du nevner kan delvis løses ved å bare bruke avfall fra matproduksjon og trevirke til å produsere bioetanol. Det vil fortsatt være et problem at mengden det er mulig å produsere er forholdsvis liten sammenlignet med forbruket av olje, men det er en start. Elektrisitet må uansett ta mesteparten av lasten. Du kan lese min artikkel om dette om du vil:

    http://cornucopianorge.blogspot.com/2011/04/biodrivstoff-et-eksempel-pa-hvordan.html

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: