Archive

Archive for April 26, 2011

Apetitt på andres liv

April 26, 2011 1 comment

Nordmenn har kjøttapetitt som aldri før og idag slaktes det hele 200 000 dyr i Norge hver dag. Dette summeres opp til 60 millioner kylling årlig samt over 10 millioner totalt av dyr som gris, sau, ku og okse.

Til tross for at landbruksministeren prøver å framstille det annerledes, er norske fjøs er fulle av dyr som lever under svært dårlige kår. Det samme gjelder for kylling.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre på dette og vil også innføre forbud mot slakt av kyllinger som er under to måneder. For ikke å glemme slakteprosessen de gjennomgår før de havner i norske handlekurver. 

Det mange ikke tenker over, er at det å spise dyr innebærer et verdisyn på samme måte som det å ikke spise dyr innebærer et annet verdisyn. Samtidig er det slik at mindre kjøtt gir bedre helse. Helsdirektoratet kom i år med nye kostholdsanbefalinger der de advarte nordmenn mot høyt konsum av kjøtt.

Å unngå kjøtt og spise vegetarisk trenger heller ikke være vanskelig. Her er noen nettsider der du kan få gode tips til hvordan man kan få et fullgodt kosthold uten kjøtt:

veg-veg (på norsk)

https://vegsoc.org/

http://pcrm.org/kickstartHome/webcasts/index.cfm#getting

Er det kanskje på tide å tenke over om kjøtt ikke bare er kjøtt, men at det faktisk er resultatet av at noen har gjort slutt på livet til andre levende individer. 

“There will never be any peace in the world as long as we eat animals.”    

-Isaac Bashevis Singer

Kilder:

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=05538

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4100401.ece

http://veg-veg.no/nyheter/kj%C3%B8tt/slaktetall_stiger_kj%C3%B8ttbransjen_jubler

http://gronnibergen.origo.no/-/bulletin/show/645454_kyllingene-betaler-den-virkelige-prisen