Archive

Archive for May, 2011

Huskeliste for shoppingrunden

Her er noen spørsmål som kan være greie å ha i bokhodet til shoppingrunden med linker med mer informasjon:

1. Hvordan er klima- og miljøkostnadene knyttet til produksjon av varen?

2. Vet du hvordan arbeidsvilkårene til arbeiderne er? Er mennesker eller dyr blitt utnyttet i produksjonsprosessen?

3. Hvordan er klima- og miljøkostnadene knyttet til bruk av varen?

4. Hvordan kommer avfallet til å bli håndtert?

5. Er den lagd for å vare?

6. Trenger du den strengt tatt?

– Har du kanskje noe som gjør samme nytten fra før?

– Holder det å låne eller leie de gangene man trenger gjenstanden?

https://fadnes.wordpress.com/climate-and-environment/gr%c3%b8nn-hverdag/forbruk/

Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Lars T Fadnes, Debra Jackson, Ingunn MS Engebretsen, Wanga Zembe, David Sanders,Halvor Sommerfelt, Thorkild Tylleskar and the PROMISE-EBF Study Group

BMC Public Health 2011, 11:404doi:10.1186/1471-2458-11-404

Abstract

Background

Timely vaccination is important to induce adequate protective immunity. We measured vaccination timeliness and vaccination coverage in three geographical areas in South Africa.

Methods

This study used vaccination information from a community-based cluster-randomized trial promoting exclusive breastfeeding in three South African sites (Paarl in the Western Cape Province, and Umlazi and Rietvlei in KwaZulu-Natal) between 2006 and 2008 (ClinicalTrials.gov no: NCT00397150). Five interview visits were carried out between birth and up to 2 years of age (median follow-up time 18 months), and 1137 children were included in the analysis. We used Kaplan-Meier time-to-event analysis to describe vaccination coverage and timeliness in line with the Expanded Program on Immunization for the first eight vaccines. This included Bacillus Calmette-Guerin (BCG), four oral polio vaccines and 3 doses of the pentavalent vaccine which protects against diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus influenzae type B.

Results

The proportion receiving all these eight recommended vaccines were 94% in Paarl (95% confidence interval [CI] 91-96), 62% in Rietvlei (95%CI 54-68) and 88% in Umlazi (95%CI 84-91). Slightly fewer children received all vaccines within the recommended time periods. The situation was worst for the last pentavalent- and oral polio vaccines. The hazard ratio for incomplete vaccination was 7.2 (95%CI 4.7-11) for Rietvlei compared to Paarl.

Conclusions

There were large differences between the different South African sites in terms of vaccination coverage and timeliness, with the poorer areas of Rietvlei performing worse than the better-off areas in Paarl. The vaccination coverage was lower for the vaccines given at an older age. There is a need for continued efforts to improve vaccination coverage and timeliness, in particular in rural areas.


Published: 27 May 2011

Read the full article Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Categories: Posts Tags:

Soldrevet fly: Satsing på grønn teknologi gir resultater

May 27, 2011 1 comment

Solar Impulse, bilde fra WikiNews

Solar Impulse er et solcelledrevet fly som nylig hadde en 13 timers flytur med solenergi som energikilde. Hvorvidt solcelledrevete fly vil bli vanlig i nær framtid gjenstår å se. Det som uansett er spennende å se, er hvor mye spennende utvikling man får ved å satse på grønn teknologiforskning og tenke utenfor de tradisjonelle rammene.

Det er derfor på tide at det satse skikkelig på framtidsvennlig og grønn utvikling. Oljefondet bør bli et framtidsfond!

Categories: Posts Tags: , , ,

Verdensbanken fronter strategi som slår tilbake

Verdensbanken gjør mye godt arbeid, men på noen fronter er de dessverre på villspor. Et eksempel på dette er hvordan de i løpet av fjoråret brukte hele 25 milliarder kroner på bygging av fossile kull- og oljekraftverk i fattige land. Konskekvensene av en slik utvikling vil være katastrofal, og vil også ha store helsekonskevenser. Les gjerne mer om dette i Bærekraftig helse eller i en artikkel av Costello med flere.

Energi er selvfølgelig viktig. Samtidig finnes det mange andre alternativer enn å finansiere fossile energikilder. Fornybare kilder har stort potensiale som energikilde uten de samme negative konsekvensene.

Det er foreslått å stramme noe inn på Verdensbanken sin finansiering av fossile energiprosjekter, men det er fortsatt ikke satt noen stopp for dette. Kirkens Nødhjelp har en aksjon for dette som pågår nå og krever at den norske regjering legger press på dette. Bli gjerne med på denne:

Mai: Krev ren energi for fattige

Verdensbanken legger i disse dager sin energistrategi. Det er et paradoks at fattige land blir tilbudt fossile energiløsninger i en tid med store klimautfordringer. Send brev til miljø- og utviklingsministeren!

Hva

Denne måneden utfordrer vi deg til å signere brevet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim der vi ber ham om å jobbe for at Verdensbanken skal satse på fornybar energi fremfor fossil energi i sin nye energistrategi.

Hvordan

Skriv under i skjemaet lenger ned på siden. Fyll ut navn og hvor du bor, så sender vi brevet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Vi skal sørge for å videreformidle svaret vi får til dere som skriver under i etterkant.

Hvorfor

Over 1,5 milliarder mennesker verden over har ikke tilgang til elektrisitet. Samtidig rammer klimaendringer fattige mennesker hardest.

Fattige mennesker trenger energi, men det er helt avgjørende at dette er ren energi, slik at vi ikke forsterker et problem når vi prøver å løse et annet.

I fjor brukte Verdensbanken nesten 25 milliarder kroner på å bygge fossile energikraftverk i fattige land. Penger som skulle vært brukt på fattigdomsbekjempelse gjør situasjonen for fattige mennesker bare enda vanskeligere.

UiB pressemelding: Ernæring, helseråd og vekst hos småbarn i Uganda

Ernæring, helseråd og vekst hos småbarn i Uganda

Lars Thore Fadnes
Foto: Jørgen Barth

Lars Thore Fadnes disputerer fredag 3.juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences”

Til tross for en gradvis reduksjon i dødsfall blant barn, dør hvert år 8 millioner barn før de fyller 5 år. Flere tiltak kan redusere barnedødeligheten, og beregninger tyder på at tiltak som fremmer fullamming fram til 6 måneders alder kan redusere barnedødelighet med 8 prosent. Fullamming i 6 måneder anbefales nå av Verdens helseorganisasjon (WHO), men det er etterlyst flere studier som belyser hvordan barn vokser når fullamming fremmes fram til 6 måneders alder.

Lars Thore Fadnes har i sitt doktorgradsarbeid sett på eksisterende ernæringspraksis blant småbarn i Uganda, på helseundervisningen som gis, og hvordan det å fremme 6 måneders fullamming påvirker barns vekst.

Resultatene fra studiene Fadnes har vært involvert i viser at helsearbeidere i Uganda har tallrike utfordringer som mangel på helsearbeidere, utstyr og lokaler, samt sjeldne oppfriskningskurs. Den utstrakte fattigdommen gjorde det i mange tilfeller vanskelig for barna å få et godt og variert kosthold. Dette ble enda vanskeligere av at retningslinjene som var aktuelle da studiene ble gjennomført i for liten grad tok hensyn til den stedsspesifikke sitasjonen, de økonomiske faktorene og kulturen. En del av helsearbeiderne hadde også vanskeligheter med å balansere det å forenkle viktige budskap og samtidig gi et budskap som var tilstrekkelig nyansert til ikke å skape forvirring.

Det viste seg også at forsøket med å benytte mor-til-mor rådgivere for å fremme fullamming fram til 6 måneders alder ikke hadde positiv effekt på barnas vekst ved 2 års alder selv om flere i studien praktiserte fullamming. Nærmere halvparten av barna til mødrene som fikk mor-til-mor rådgivning hadde svært lav høyde for alderen. Blant barna til mødrene som ikke fikk mor-til-mor-rådgivning var over en tredel av barna svært lav høyde for alderen. Den ugunstige veksten så ikke ut til å ha sammenheng med amming.

Avhandlingen viser at det er helt sentralt at retningslinjer tar den stedsspesifikke situasjonen og kulturen hos målgruppen i betraktning. Samtidig er det på tide å revurdere hvordan man kan fremme ernæring blant barn i Uganda på en best mulig måte.

Personalia:
Lars Thore Fadnes er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2003/4 vært tilknyttet Senter for internasjonal helse og forskningsgruppen PROMISE-EBF, først som forskerlinjestudent og deretter stipendiat. Fadnes har gjort sitt doktorgradsarbeid i Uganda og Sør Afrika med veiledning fra Ingunn Marie S. Engebretsen, Thorkild Tylleskär og James K. Tumwine. Fadnes har fokusert særlig på ernæring og vekst hos barn i en setting med HIV, samt vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 11.00, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Lars Thore Fadnes, tlf: 55 58 85 86, epost: Lars.Fadnes@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Forbud mot plastposer?

May 21, 2011 5 comments

En gjennomsnittlig europer forbruker rundt 500 plastposer hvert år. Plastposene som produseres i Europa veier formidable 3.4 millioner tonn. Samtidig er det ca 250 milliarder flytende plastikkpartikler bare i Middelhavet. Selv om plastposene er relativt lette, skaper med andre et stort miljøproblem.

Flere europeiske land har inkludert Italia har forbudt bruk av flere typer plastposer. Irland har også innført endringer som har medført at antall plastposer brukt per person per år har gått fra et gjennomsnitt på over 300 til ca 20. EU vurderer også å følge opp med et forbud.

Er det ikke da også på tide at Norge følger etter? I mellomtida er det jo flott om folk på eget initiativ bruker gjenbruksbærenett og reduserer bruk av plastposer.

Categories: Posts Tags: , ,

Hvorfor nøkkelhull er hull i hodet

Nøkkelhull i hodet var tittelen på en god og treffende kronikk i Aftenposten om den nye nøkkelhullordningen. Denne ordningen er et samarbeid mellom norske, svenske og danske mat- og helsemyndigheter i fellesskap. Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen i Norge.

Det paradoksale med ordningen er at matvarer som er marginalt sunnere enn andre tilsvarende matvarer. Dette betyr at rødt kjøtt som det samme Helsedirektoratet anbefaler et lavt inntak av (med svært god grunn), faktisk kan få nøkkelhullmerking dersom det har noe mindre fett. Betyr det at det på noen måte er sunn mat? Frukt og grønt derimot er sjelden merket selv ikke når det er innpakket.

Man kan av og til lure på hvem som egentlig setter kostholdsrådene når det såkalte “Opplysningskontoret for kjøtt” er et bransjedrevet reklameinitiativ mens nøkkelhullmerking nå anbefaler matvarer som Helsedirektoratet selv har gått ut mot i sine anbefalinger. Om Nøkkelhullordningen ikke er god helsepolitikk er det i alle fall god business for produsentene av produktene som får stor økning i markedsandeler.

Og for de som skulle være forvirret kan det være verdt å nevne at de som spiser vegetarkost gjennomsnittlig lever lenger, har mindre hjerte- og karsykdom og mindre av flere andre kroniske livsstilssykdommer.

Categories: Posts Tags: , , ,

Disputas 3. juni

UNIVERSITETET I BERGEN

 

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

 

DISPUTAS – PhD-GRADEN

 

Lars Thore Fadnes

 

Kandidaten utgår fra Senter for internasjonal helse

Hovedveileder: Ingunn Marie S. Engebretsen

Prøveforelesning:       Fredag 3. juni 2011 kl. 09.15

Oppgitt emne:                 The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth

Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas:                      Fredag 3. juni 2011 kl. 11.00

Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:        Counselling, child growth and feeding of children inUgandain the era of HIV. Contexts and consequences

1. opponent:                    Førsteamanuensis Louise Kuhn, Columbia University, USA

2. opponent:                    Ph.d. Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut, Danmark

3. medlem av komiteen:   Professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Nilsen

Adgang for interesserte

Categories: Posts Tags:

Storbritannia viser vei der Norge går i blinde

May 18, 2011 1 comment

Mens Norge diskuterer hvorvidt vi skal starte utvinning av enda flere oljefelter, er Storbritannia nå i ferd med å nedfelle konkrete mål om 50% reduksjon i klimagassutslipp i løpet av den kommende 20 års perioden. Storbrittania har også allerede også en klimalov på plass der Norge også henger etter i svingene.

Du har kanskje hørt om serier av bøker som “100 steder du må besøke før du dør” etc. En nytt tilskudd til denne lista er “100 Places to Go Before They Disappear av Patrick Drew, Archbishop Desmond Tutu.

“We have developed a temporal and physical disconnection from the resources that sustain us, and from our impact on them . . . In short, the consequences of our actions are delayed or hidden, so we assume they are waived.”

– Desmond Tutu

Kanskje på tide at Norge også får opp dampen og gjør en innsats for miljøet og klimaet?

Categories: Posts Tags: , ,

Oljefondet – sort gull eller fordekt sannhet

May 15, 2011 1 comment

The coal-fired power plant of Ensdorf. Photo: Wolfgang Staudt (Source: Flickr.com). This photo is under a Creative Commons License.

World Wide Fund har nylig sluppet en rapport som viser en del mørke sannheter om oljefondet. Denne gangen er det investeringer i Kina der oljefondet har gjort slett arbeid.

I et land som selv har begynt å satse sterkt på fornybar energi, går 86% av investeringene til kull og oljeutvinning. 2.6 milliarder norske oljekroner har blitt investert i kull alene, noe som er en dobling fra år 2009.

Oljefondet framstår derfor som et fond med mangel på samfunnsansvar. Det hevdes at det gjøres etiske vurderinger når oljefondet investerer, men det er ikke lett å forstå hvordan man kan få slike investeringer til å framstå som etiske. Hvor etisk er det å ta framtida fra våre barn og barnebarn?

Dette er dessverre ikke et engangstilfelle. Flere tidligere bloggposter her på Grønn og engasjert har videreformidlet tilsvarende sannheter om oljefondet som ikke tåler dagens lys:

Ren norsk olje og plettfri vandel?

Forsvinner problemet selv om vi lukker øynene?

2000 besteforeldre beklager norsk overgrep

Det er på tide at bærekraft og rettferdighet tas med i vurderingene. Vi vil ikke lenger ha et nedbrytningsfond. Vi vil ha et framtidsfond!

Categories: Posts Tags: , , , ,