Home > Posts > Matsikkerhet – en sammenvevd problemstilling som kan løses

Matsikkerhet – en sammenvevd problemstilling som kan løses

Økende matpriser sender millioner inn i dypere fattigdom og bidrar til sult. Det har blitt anslått at 44 millioner ekstra ble sendt inn i dyp fattigdom i løpet av året som har gått som følge av økte matvarepriser.

Samtidig brukes ca 70% av verdens jordbruksareal til oppdrett av dyr som brukes i kjøttproduksjon. Til tross for at kjøttproduksjonen  krever enorme landbruksareal, bidrar det til en liten del av verdens matressurser (18%). Økende kjøttkonsum som vi ser blant annet i Norge er derfor en stor trussel mot verdens matsikkerhet.

Genmodifisert (GMO) mat har også blitt presentert som en løsning på øke verdens matproduksjon. Rapporter tyder nå derimot på GMO kun har bidratt til få prosents økning i matproduksjon mens det har kommet fram at omlegging til økologisk landbruk har betydelig større potensiale.

Doha deklarasjonen har også gjort livet vanskelig for fattige nasjoner. Fattige land skulle åpne sine markeder uten landbrukssubidier og ble derfor ofte utkonkurrert på hjemmebane av subsidiert landbruk fra rike nasjoner. Det pågår nå reforhanding av denne.

Klimaendringer har også gjort at matproduksjonen har blitt noe mindre enn den ellers ville vært og bidratt til å øke matprisene. Samtidig går også en stor og økende andel av landbruket til biodrivstoffproduksjon.

Til tross for matsikkerhet er en svært sammensatt problemstilling er det mye som kan gjøres for å bedre situasjonen. Det kanskje viktigste vil være å redusere kjøttkonsumet og aller helst gå over til et kosthold uten dyreprodukter. Satsning på økologisk landbruk vil også kunne være en viktig bidragsyter. Vi kan også takke nei til biodrivstoff som er produsert på landarealer som kan brukes til matproduksjon. Samtidig er det på tide at Norge ikke fremmer handelsavtaler ikke som har som formål å ivareta de rikeste landenes interesser på bekostning av de som lider mest.

Kilder

http://www.economist.com/node/18620814?story_id=18620814&fsrc=scn/tw/te/rss/pe

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/may/03/food-insecurity-death-doha-trade-talks

http://www.agropub.no/id/8574.0

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/22/quarter-us-grain-biofuels-food

http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22833439~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html

Advertisements
 1. Hans-Christian Holm
  May 12, 2011 at 21:25

  Du glemmer helt den eneste løsninga som er holdbar på sikt: En befolkningsvekst som er null eller helst negativ. Absolutt alle andre løsninger vil før eller seinere bli spist opp (bokstavelig talt) av befolkningsveksten. Å satse på lavere kjøttforbruk er et blindspor som bare utsetter katastrofene og forlenger krisa.

 2. May 12, 2011 at 22:58

  Jeg er helt enig at det er essensielt å unngå videre befolkningsvekst, noe som er poengtert i også i tidligere blogginnlegg: En likevektsøkonomi i balanse.

  Samtidig er det mange flere gode grunner til å også å redusere kjøttforbruk enn matsikkerhet. Dette inkluderer blant annet anerkjennelse av at dyr har leverett og rett til ikke måtte lide unødvendig. Mindre kjøttforbruk gir også bedre helse og mindre klimagassutslipp.

 3. July 30, 2011 at 19:57
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: