Home > Posts > Menneskerett å ikke subsidiere tortur

Menneskerett å ikke subsidiere tortur

Nettverk for dyrs frihet (Net. for Animal Freedom) (CC BY-NC-SA 2.0)

Til tross for verken politisk støtte eller støtte blant folket, fortsetter regjeringen med landbruksministeren i spissen å bruke skattepenger på å støtte pelsdyroppdrett.

For de som ønsker å lese mer om hva pelsdyreoppdrett innebærer, kan følgende nettsider anbefales:

http://www.pelsut.no/pelsfakta/pelfarmen/

http://www.dyrevern.no/fakta/pels/oppdrett/#fangenskap

De fleste forstår at det er groteskt når barn stenges inne i bur. Det er derfor på tide at regjeringen innser at det er groteskt når det samme gjøres med våre artsfrender. Norge henger nemlig etter med tanke på dyrepolitikk og svært mange land har allerede forbudt slik dyreplageri.

Det burde være en menneskerett å ikke skulle subsidiere tortur! Man må tydeligvis velge inn nye politikere for å få dette til…

Advertisements
Categories: Posts Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: