Home > Posts > Verdensbanken fronter strategi som slår tilbake

Verdensbanken fronter strategi som slår tilbake

Verdensbanken gjør mye godt arbeid, men på noen fronter er de dessverre på villspor. Et eksempel på dette er hvordan de i løpet av fjoråret brukte hele 25 milliarder kroner på bygging av fossile kull- og oljekraftverk i fattige land. Konskekvensene av en slik utvikling vil være katastrofal, og vil også ha store helsekonskevenser. Les gjerne mer om dette i Bærekraftig helse eller i en artikkel av Costello med flere.

Energi er selvfølgelig viktig. Samtidig finnes det mange andre alternativer enn å finansiere fossile energikilder. Fornybare kilder har stort potensiale som energikilde uten de samme negative konsekvensene.

Det er foreslått å stramme noe inn på Verdensbanken sin finansiering av fossile energiprosjekter, men det er fortsatt ikke satt noen stopp for dette. Kirkens Nødhjelp har en aksjon for dette som pågår nå og krever at den norske regjering legger press på dette. Bli gjerne med på denne:

Mai: Krev ren energi for fattige

Verdensbanken legger i disse dager sin energistrategi. Det er et paradoks at fattige land blir tilbudt fossile energiløsninger i en tid med store klimautfordringer. Send brev til miljø- og utviklingsministeren!

Hva

Denne måneden utfordrer vi deg til å signere brevet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim der vi ber ham om å jobbe for at Verdensbanken skal satse på fornybar energi fremfor fossil energi i sin nye energistrategi.

Hvordan

Skriv under i skjemaet lenger ned på siden. Fyll ut navn og hvor du bor, så sender vi brevet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Vi skal sørge for å videreformidle svaret vi får til dere som skriver under i etterkant.

Hvorfor

Over 1,5 milliarder mennesker verden over har ikke tilgang til elektrisitet. Samtidig rammer klimaendringer fattige mennesker hardest.

Fattige mennesker trenger energi, men det er helt avgjørende at dette er ren energi, slik at vi ikke forsterker et problem når vi prøver å løse et annet.

I fjor brukte Verdensbanken nesten 25 milliarder kroner på å bygge fossile energikraftverk i fattige land. Penger som skulle vært brukt på fattigdomsbekjempelse gjør situasjonen for fattige mennesker bare enda vanskeligere.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: